Climate Adaptive Glastuinbouw: Inverse Modelling (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Climate Adaptive Glastuinbouw: Inverse Modelling (EOS Lange Termijn)

Een innovatieve systeemaanpak van de glastuinbouw kan de transitie naar klimaatneutraal bouwen helpen versnellen. Het consortium heeft met 'inverse modelling' in kaart gebracht welke nieuwe concepten en componenten nog ontbreken. Hierbij heeft men gebruikgemaakt van het concept CABS (Climate Adaptive Building Shell) uit de utiliteitsbouw.

Aanleiding: klimaatneutraal vanaf 2020
Glastuinbouw is in Nederland verantwoordelijk voor 10% van het totale gasverbruik. Een aantal verbeteringen op componentniveau hebben al besparingen tot 30% opgeleverd, maar daarvan is het plafond bereikt. Om nationale doelstellingen te halen (alle nieuwe kassen vanaf 2020 klimaatneutraal) moet het ontwerpsysteem als totaal aangepakt worden.

In andere projecten is het concept CABS onderzocht: Climate Adaptive Building Shell , ofwel een schil rondom een gebouw, die zelfstandig het binnenmilieu optimaal comfortabel houdt en daarbij ook nog energie bespaart. De gebouwschil past in deze visie haar thermische (verwarming, koeling, luchtverversing) en lichtdoorlatende eigenschappen aan bij verandering van binnen- en buitencondities en/of vraag van de gebruikers. Het CABS-concept is veelbelovend: een eerste verkenning geeft aan dat in kantoorgebouwen een energiebesparing van 80% mogelijk is.

Project: Climate Adaptive Glastuinbouw: Inverse Modelling (CAGIM)
Dit project CAGIM heeft voor het eerst onderzocht hoe dit concept kan worden toegepast op kassen: CAKS, ofwel Climate Adaptive Kassensystemen. De kasomgeving verschilt op veel punten sterk van een kantooromgeving, bijvoorbeeld:

- door de kleine thermische massa reageert een kas veel sneller op veranderingen
- kassen bestaan uit zeer grote ruimten, met totaal andere karakteristieken qua luchtstroming en temperatuurgradiënten
- de schil van een kas moet conflicterende doelen oplossen, bijvoorbeeld lichtbehoefte versus koeling.

Resultaat: complexe regelstrategieën en -algoritmes
Evenals in de projecten CABS en FACET is in dit onderzoek de innovatieve methode 'inverse modelling' gebruikt. In plaats van uit te gaan van de huidige componenten met statische eigenschappen, zoals isolatiewaarde, is verondersteld dat alle componenten dynamisch zijn. In een aantal opeenvolgende stappen is de modelleringsomgeving steeds groter gemaakt. Dit levert uiteindelijk complexe regelstrategieën en -algoritmes op.

Partners
Het consortium bestaat uit Haagse Hogeschool, Universiteit Wageningen, TU Eindhoven, TU Delft, TNO, Kenlog. Vooral uit de interactie tussen de glastuinbouw en de utiliteitsbouw zijn innovatieve ontwikkelingen te verwachten. Een gedragsaandachtspunt is dat uiteindelijk de telers vertrouwen moeten hebben in een nieuw kasconcept, en hun teeltwijze indien nodig durven aan te passen.

Titel:

Climate Adaptive Glastuinbouw: Inverse Modelling

Penvoerder:

Haagse Hogeschool

Contactpersoon:

Mw. dr. L.C.M. Itard

Adres:

Postbus 13336, 2501 EH DEN HAAG

Telefoonnummer:

015 – 26 06 387

E-mail:

l.c.m.itard@hhs.nl

Website:

www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten (zoeken op glastuinbouw)

Partners:

Universiteit Wageningen, TU Eindhoven, TU Delft, TNO, Kenlog

Looptijd:

1 oktober 2010 – 30 september 2014

EOS-regeling:

Lange Termijn

Projectnummer:

LT10036

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.