climate control: innovatieve technologie voor dataverwerking in de glastuinbouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

climate control: innovatieve technologie voor dataverwerking in de glastuinbouw

Voor de verwerking van de data en gegevens vanuit de kas zijn telers momenteel afhankelijk van de leverancier van de klimaatcomputer. De mogelijkheden voor de hoeveelheid data en de snelheid waarmee deze kunnen worden verwerkt zijn hierbij beperkt. Daardoor is ook het beeld dat hiermee ontstaat beperkt. Hierdoor wordt bijvoorbeeld nog te vaak onnodig beregend en/of verwarmd. Ook worden regelmatig (chemische) middelen ingezet waar dit niet noodzakelijk is. De partners binnen dit project werken daarom gezamenlijk aan de ontwikkeling van ‘climate connect’; een schaalbare Cloud infrastructuur waarmee per locatie (bijvoorbeeld per kas) 3.000 sensoren elke minuut data kunnen verzenden naar de gateway in de kas en van daaruit direct naar de Cloud. De data afkomstig van deze sensoren kunnen real-time worden bewerkt enverwerkt in de Cloud. De uitkomsten kunnen middels de te ontwikkelen infrastructuur real-time worden teruggekoppeld aan de bestaande infrastructuur in de kas (de klimaatcomputer). Waar de huidige sensoren en metingen betrekking hebben op de aansturing van 1 compartiment, kan.deze na ontwikkeling van ‘climate connect’ vervangen/aangevuld worden door metingen uit 3.000, flexibel in te zetten, sensoren op hetzelfde ogenblik. Door de grote hoeveelheid aan sensoren maar ook de diversiteit aan sensoren (type sensor, e.g. bladsensor, vruchtsensor, VPD, Dauwpunt, C02, luchttemperatuur etc.), kan er op elke gewenste plek op en rond de plant gemeten worden. Deze metingen kunnen per plant doorgestuurd worden naar de gateway, vervolgens naar de Cloud, en middels bewerking en verwerking in ‘climate connect’ naar de klimaatcomputer. Dit maakt sturing op plantniveau mogelijk en zo kunnen water, energie en middelen kunnen effectiever worden ingezet. Dit moet uiteindelijk leiden tot verbeterde kwaliteit en opbrengst van het gewas. Uniek aan deze technologie is dat deze wordt ontwikkeld zodat deze generiek is; toepasbaar op allerlei typen sensoren en klimaatcomputers. Dit onderscheid ‘climate connect’ van bestaande dataverwerkings technologieën in de glastuinbouw. Kortom, een technologische ontwikkeling die kan rekenen op wereldwijde aandacht en die Nederland als innovatiekoploper in de glastuinbouw stevig op de kaart zal zetten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.