Co-raffinage van biomassa in bestaande raffinaderijen (CORAF) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Co-raffinage van biomassa in bestaande raffinaderijen (CORAF)

Brandstoffen maken uit biomassa is nog een duur proces. Dit project bestudeert de mogelijkheden om biomassa zodanig voor te bewerken, dat het kan worden verwerkt in de normale procesinstallaties van een olieraffinaderij, apart of samen met aardolie. Dit levert mogelijk een veel goedkoper proces op, en daarmee betaalbare biobrandstoffen.

Aanleiding: van biomassa naar energie is nog duur
In 2040 moet duurzame energie een bijdrage leveren van 600 en 1.000 PJ aan het nationale energieverbruik. Dat is ongeveer 30 procent van het huidige energieverbruik. Biomassa moet daarin een belangrijke rol spelen, waarbij vooral wordt gedacht aan het meeverbranden in bijvoorbeeld kolencentrales: co-firing.

Een andere mogelijkheid om biomassa in te zetten voor de energievoorziening, is omzetting in biobrandstoffen. De productie hiervan in Europa is echter in de meeste gevallen zo duur, dat ze alleen op de markt kunnen worden gebracht met subsidies en belastingvrijstelling.

Er is in het verleden gekeken naar de perspectieven van grootschalige vergassing als nieuwe productiewijze. Hierbij zet men vaste biomassa, biovloeistoffen of bioslurries om in een synthesegas van CO en H2. Vervolgens wordt dit gas gereinigd en in een katalytisch proces omgezet in de gewenste biobrandstof. Inmiddels is bekend dat ook dergelijke syngas-routes kostbaar zijn en alleen op grote schaal economisch haalbaar.

Oplossing: co-raffinage van biomassa
Een relatief nieuw idee is om biomassa te raffineren in dezelfde installaties als aardolie. Dit levert een enorme kostenbesparing op, omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur en markten. De in te zetten biomassa moet dan echter wel eerst worden voorbewerkt (upgrading). De hierop volgende raffinage kan dan plaatsvinden, hetzij gemengd met aardolie, hetzij in een aparte voedingslijn. Dit principe heeft 'co-raffinage'.

Project: raffinageprocessen en upgraden van biovloeistof onderzoeken
De projectpartners bestuderen eerst de raffinageprocessen in de petrochemische industrie en voeren gesprekken met de petroleumindustrie, om de mogelijkheden van de geschetste opzet en de vereiste kwaliteitsspecificaties vast te stellen. Vervolgens onderzoeken ze in het laboratorium hoe het upgraden van biovloeistof moet plaatsvinden. Ten slotte bouwen ze een kleine opstelling om de werking van het upgradingproces aan te tonen.

Doel
Een begin maken met en richting geven aan het noodzakelijke fundamentele onderzoek dat tot 2020 moet worden uitgevoerd. Het project is nauw gerelateerd aan het EU biorefinery- project ‘Biocoup’, van een groot consortium van Europese industrieën en onderzoeksinstellingen.

Titel Co-raffinage van biomassa in bestaande raffinaderijen (CORAF)
Penvoerder Universiteit Twente
Contactpersoon De heer S.R.A. Kersten
Adres Postbus 217, 7500 AE Enschede
Telefoonnummer 053-489 44 30
E-mail s.kersten@utwente.nl
Website -
Partners Biomass Technology Group
Looptijd 1 juni 2006 - 1 juni 2010
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT04018

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT04018...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.