CO2 neutraal van natte biomassa naar gedroogd circulair product | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

CO2 neutraal van natte biomassa naar gedroogd circulair product

Veel circulaire biomassastromen zoals tuinbouwafval, nevenstromen van de voedselverwerking etc. bevatten meer water dan droge stof en dat leidt tot hoge CO2 emissies indien deze stromen via thermische processen voor, tijdens of na de behandeling moeten worden gedroogd. Een vergelijkbaar effect is van toepassing als de biomassa wordt verwerkt in biotechnologische productieprocessen die in verdunde waterige oplossingen verlopen. Voor iedere procent water die via mechanische ontwatering kan worden verwijderd is slechts een zesde aan energie nodig en komt dus ook slechts een zesde aan CO2 emissie vrij ten opzichte van een gelijke hoeveelheid waterverwijdering via thermische processen.

In dit project worden twee navolgend te combineren ontwateringsprocessen, beiden elektrisch gebaseerd en daardoor zonder CO2 uitstoot te realiseren gekoppeld een drietal potentiële gebruikers in verschillende delen van de biomassaketens die respectievelijk fruitleer, bier en vanuit bier afvallen Unplastic produceren. In alle drie de gevallen gaat het om bedrijven die daarvoor circulaire (voedsel)grondstoffen gebruiken. Uiteindelijk zullen de ontwatering technologieën zowel als product worden gecommercialiseerd als ook als dienst worden aangeboden. Voor de drie eindgebruikers van de technologieën betekenen een geslaagde ontwikkeling van de technologieën zowel een sterke verbetering van het huidige duurzaamheidsprofiel en een verbetering van de productkwaliteit van de met de nieuwe ontwatering technologieën gemaakte materialen en producten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.