Concept Capriscope+ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Concept Capriscope+

Het Concept Capriscope+ biedt een zeer innovatief, internationaal emissiearm concept waarin in zowel bestaande- als voor nieuw te bouwen stallen milieu en diervriendelijk geiten worden gehouden.

Het concept bestaat uit een goed reinigbare voergoot, een geperforeerde kunststof vloer waar de feces en urine snel door valt naar een ondiepe kelder en een snelle afvoer van urine en feces.

De kelder is voorzien van een 5% hellende vloer met giergoot. De urine wordt hierdoor snel afgevoerd naar een opvang met een klein emitterend oppervlak. Door het frequent wegschuiven van de (primair gescheiden) feces worden emissies van ammoniak en broeikasgassen (waaronder methaan) tot een minimum beperkt.

Het concept zorgt zo voor een aangenaam klimaat voor geit en boer. De temperatuur in de stal is veel beter beheersbaar waardoor de geit binnen haar temperatuur comfortzone blijft. Daarnaast zijn mestgassen en stof uit het stro verleden tijd.

De feces wordt vers (maximaal 2 weken na het defeceren) afgevoerd naar een vergister waar deze gebruikt wordt voor het produceren van groen gas.

Bij het uitrijden van de mest en urine vindt géén verspreiding naar de omgeving meer plaats van endotoxinen. Door de urinefractie emissiearm aan te wenden in het groeiseizoen wordt de in de urine opgeslagen stikstoffractie aanmerkelijk beter benut. Hiermee wordt de aanvoer van kunstmest bespaard en wordt de kringloop in de landbouw meer en meer gesloten.

Het toepassen van bouwmaterialen met de juiste brandklasse, het aanbrengen van waterschermen tussen stallen, het aanbrengen van een brand-scheidende wand, de frequente controle op de technische installaties en door het ontbreken van stro in de stal (lagere vuurlast) is dit concept aanmerkelijk (bovenwettelijk) veiliger voor het ontstaan en uitbreiden van brand.

Het dierwelzijn is geborgd door het toepassen van klimmateriaal en hooggelegen rustplateaus. Ook het toepassen van huidverzorgingsborstels, het verlagen van de omgevingstemperatuur en het beperken van mestgassen in de stal draagt sterk bij aan het dierwelzijn.

Het ontbreken van stro in de stal wordt hiermee ruimschoots gecompenseerd. Immers, een strobedding ziet er - vanuit humaan perspectief – misschien aantrekkelijk uit, maar de geit geeft de voorkeur aan harde, relatief koele oppervlakten voor het rusten.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.