Conditioning as a Service (CaaS) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Conditioning as a Service (CaaS)

Conditioning systemen zijn een belangrijk onderdeel van de energieconsumptie. Huidige keten van conditioning systemen verloopt nu nog grotendeels lineair, met als gevolg verspilling van materialen / energie en een grote CO2 uitstoot. Doelstelling van het project is dan ook om verschillende organisaties binnen de keten van conditioning systemen te verenigen om deze keten circulair (closed-loop) te maken met de ontwikkeling van een circulair en modulair ingestoken conditioning systeem voor grote ruimtes. Dit ter reductie van CO2 uitstoot en het grondstoffen- en energieverbruik.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende partijen, met daarbij diens rol in de keten van conditioning systemen: Volantis (retail en reparateur), A&S Regeltechniek (verwerker) en Daikin, Ke Fibertec en Systemair met alle drie de rol van producent en inzamelaar. Procesbegeleider binnen het project is Jeroen Verberne van Sustainable Creativity. Activiteiten in het project betreffen het creëren van een circulair design en een circulaire keten van het conditioning systeem. Dit betreft enerzijds een nieuw technisch ontwerp met circulair gebruik van onderdelen (werkpakket 1) als ook een nieuwe samenwerking tussen ketenpartners (werkpakket 2). Ook wordt de stap naar de eindgebruiker onderzocht, omdat het product een dienst betreft in plaats van de gebruikelijke koop-verkoop (werkpakket 3).

Resultaten van het project zijn als volgt: - Creëren van een conditioning systeem bestaande uit verschillende modules, welke indien nodig losgekoppeld en vervangen kunnen worden. - Creëren van circulariteit in het omgaan met separate modules en separate componenten, zodat componenten enerzijds zo lang mogelijk kunnen worden gebruikt (al dan niet in verschillende installaties). Anderzijds zodat de grondstoffen uit de verschillende componenten na het einde van de levensduur wordt verwerkt tot nieuwe grondstof (closed loop). - Organisatorisch heringerichte keten van klimaatinstallaties, waarbij conditioning wordt aangeboden als dienst en het klimaatsysteem as sich eigendom blijft van de nog op te richten project BV ‘CaaS Company’. - Resultaat ná het einde van het project betreft de oprichting van project BV ‘CaaS Company ter valorisatie van het circulaire en modulaire conditioning systeem.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.