Connected Home | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Connected Home

De doelstelling van het project is om een systeem te ontwikkelen dat two-way televisie interactie voor zorgbehoevenden mogelijk maakt. Het systeem en moet real-time persoonlijke interventies faciliteren gebaseerd op patroonherkenning via sensoren en AI machine learning. Het systeem zal ontwikkeld worden onder samenwerking tussen drie partijen: EagleScience, een softwareontwikkelingsbedrijf en expert op het gebied van privacy security, AI en sensor dataverwerking; MakeTek, een hard- en softwarebedrijf gespecialiseerd in innovatieve hard- en software integratie en rapid prototyping; Anna voor Zorg een thuiszorgorganisatie met expertises op het gebied van persoonlijke zorg en zorginnovatie. Het einddoel is om met een combinatie van een hardware- en een softwarecomponent een systeem te creëren dat laagdrempelig is in gebruik en bijdraagt aan specifieke zaken zoals medicatietrouw en dagritmebewaking. Hiermee zal het de leefkwaliteit van cliënten verbeteren, en de druk op de zorg verlagen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.