Consortium Anorganische Membraantechnologie (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Consortium Anorganische Membraantechnologie (EOS Lange Termijn)

Scheidingsprocessen behoren tot de meest energie-intensieve processen in de chemische industrie. Een alternatief voor gangbare technieken zoals destillatie is scheiding met anorganische membranen. In dit consortium zijn nieuwe membranen en materialen voor deze toepassingen ontwikkeld.

Aanleiding: moleculaire membraanscheiding
De (petro)chemische industrie in Nederland neemt ongeveer een zesde deel van het totale energieverbruik voor zijn rekening. Circa 40 procent van deze energie (190 PJ) is nodig voor scheidingsprocessen, met name het zeer energie-inefficiënte destillatieproces. Moleculaire membraanscheiding is een energie-efficiënte alternatieve technologie voor scheidingsprocessen, maar de gangbare organische membranen zijn niet geschikt vanwege de daarbij optredende hoge temperatuur en druk.

Project: anorganische membraantechnologie
Anorganische membranen kunnen een oplossing bieden doordat ze beter bestand zijn tegen hoge temperatuur, druk en agressieve media. Dergelijke membranen zouden kunnen worden ingezet voor de ontwatering en scheiding van organische mengsels (pervaporatie), ammoniakafscheiding, zuurstofafscheiding, koolwaterstoffenscheiding en waterstofafscheiding in membraanreactoren. Het Consortium (ECN, TUD, UT, UU) heeft voor de genoemde toepassingen processen anorganische membranen ontwikkeld.

Resultaten: energiebesparing
In de afgelopen jaren zijn voor deze toepassingen de mogelijke energiebesparingen in kaart gebracht. Ook zijn de eisen aan de specifieke membraantechnologie voor een kosteneffectief proces vastgesteld.

Enkele resultaten van de afgelopen jaren zijn:

- Voor pervaporatie is een succesvol materiaal ontwikkeld: hybride silica, oftewel HybSi®. Dit materiaal heeft lange duur testen, tot 1000 dagen, succesvol doorstaan. Er is een pilot uitgevoerd en het toepassingsgebied van het materiaal is verbreed. Een eerste licentie voor de vermarkting is reeds verleend. Zie ook www.hybsi.com .

- Onderzoek naar materialen voor waterstofmembranen heeft inzicht opgeleverd in welke legeringen in aanmerking komen voor hoge waterstofflux zonder ongewenste verbrossing van het materiaal. Ook zijn fasediagram en structuurverandering van veelbelovende multicomponentsystemen voor waterstofafscheiding zijn berekend en geëvalueerd. Parallel is de opschaling ter hand genomen en worden demonstratiemodules op de markt aangeboden onder de merknaam Hysep®. Zie ook www.hysep.com .

- Onderzoek naar koolwaterstoffenscheiding: Er zijn aantrekkelijke zeoliet materialen ontwikkeld, er wordt nu gewerkt aan de vervaardiging van defectvrije membranen.

- Aan de Universiteit van Utrecht is onderzoek gedaan naar niet-technologische belemmeringen voor het toepassen van membranen in de industrie.

Dit onderzoek is uitgevoerd in een serie van projecten: LT06008, LTLT07008, LT08008 en LT09006.

Titel:

Consortium anorganische membraantechnologie

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer J.F. Vente

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 49 16

E-mail:

vente@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl/memtech , www.hybsi.com , www.hysep.com

Partners:

Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Universiteit van Utrecht

Looptijd:

1 april 2006- 31 december 2010

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT09006, LT08008, LT07008, LT06008

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.