Cool Calf Housing | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Cool Calf Housing

Stalsysteem Cool Calf Housing maakt gebruik van een verbrede spouwmuur met een warmtewisselaar. Hierdoor kan de lucht in de zomer gekoeld worden en in de winter bijverwarmd. Dit is voordelig voor het stalklimaat en de diergezondheid.

Aangezien de staltemperatuur in de zomer lager is dan in een traditionele stal, zal dit stalsysteem hierdoor bijdragen aan een lagere ammoniakemissie. In de stal wordt verder gebruik gemaakt van een goed doorlatend rooster (CattleFloor Nooyen, doorlaat 50%) en een urinedoorlatende mestband voor een directe (en pure!) scheiding van vaste mest en urine. Deze mestband wordt dagelijks besproeid met een ureaseremmer die de ammoniakemissie verder terugbrengt.

Als extra emissiereducerende techniek maakt Cool Calf Housing gebruik van ioniserende verlichting. Hiermee wordt het fijnstof weggevangen, en ook de ammoniak die gebonden is aan het fijnstof.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.