Cuijk 2.0/3.0 O&O | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Cuijk 2.0/3.0 O&O

Doel:
Onderzoeken hoe geschikt lactaat is als fermentatiemedium, en zal uitmonden in nieuwe micro-organismen, en uiteindelijk innovatie fermentatie processen waarin lactaat de rol van suiker als fermentatiesubstraat kan overnemen.

Korte omschrijving:
Cuijk 2.0/3.0 is een ketenoverstijgende ontwikkeling die het doel heeft een BBE park te creëren waarin partijen uit de hele waardeketen samenwerken.
Het project BBE park Cuijk richt zich op de ontwikkeling van een biobased economy park op de locatie van de Biomassa Energiecentrale Cuijk (BEC).
Verschillende partijen in de keten hebben de krachten gebundeld om de ontwikkeling te katalyseren:
- Binnen het project wordt gestreefd naar een concept dat duurzaam én economisch rendabel is;
- Het project zal zich onder meer richten op:
o Inzet van BEC als duurzame multifuel centrale
o Uitkoppeling van warmte voor lokale processen
o Inzet van restwarmte voor de verwaarding van mest naar producten met een hoge toegevoegde waarde (mestkorrels + groen gas)
o Inrichting van bioraffinage en proeffaciliteiten voor het ontwikkelen van nieuwe concepten

Aanleiding:
Het ontwikkelen van lokale economieën die gebaseerd zijn op duurzame stromen zal leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie binnen de Internationale markt.
Bij het project gaat demonstratie van de waardeketen hand in hand met het ontwikkelen van kennis door fundamenteel onderzoek en innovatie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.