CurtHyl | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

CurtHyl

Het doel van het CurtHyl-project is de ontwikkeling, constructie en inbedrijfname van een electrolyser voor de grootschalige productie van hernieuwbare waterstof, voor applicatie in de industriële- en mobiliteitssector en het opzetten en implementeren van de benodigde (infra)structuur en (management)systemen om de totale waardeketen van hernieuwbare productie tot eindgebruiker te faciliteren.
Onderdeel hiervan is het implementeren van een kosteneffectief en -efficiënt elektrolyseproces. CurtHyl is een 200 MW installatie, functionerend op hernieuwbare energie, dit om haar eigen emissie te reduceren en om te fungeren als een "virtual storage" voor de fluctuerende productie van hernieuwbare (wind)energie in de omgeving.
Ook het aantonen van de betalingsbereidheid van industrie en mobiliteitssector voor hernieuwbare grondstoffen is hierbij een doelstelling en mede ter ondersteuning hiervoor worden binnen het CurtHyl-project oplossingen uitgewerkt welke de herleidbaarheid van hernieuwbare grondstoffen kunnen garanderen.

Hernieuwbare waterstof, geproduceerd door middel van elektrolyse en uitsluitend gebruik makend van hernieuwbare energiebronnen, wordt gezien als één van de meest veelbelovende manieren om de uitdagingen aan te gaan op het gebied van klimaat en energie.
Het Nederlandse kabinet voorziet een grote rol voor waterstof in een gedecarboniseerd energiesysteem. Het kabinet verwijst hierbij naar een aantal studies waarin wordt gesteld dat, bij een volledig duurzame energievoorziening tegen 2050, tenminste 30% van de finale energieconsumptie wordt voorzien door gasvormige energiedragers.
Het CurtHyl-project beoogt de implementatie van de productie van hernieuwbare waterstof op industriële schaal en het daarbij demonstreren van de technische en commerciële aspecten. Daarnaast wordt een volledige waardeketen en infrastructuur opgezet.

Er is een plan opgesteld om tot uitvoering te komen, met daarbij een werkplan inclusief werkpakketten, een overzicht van verschillende project-mijlpalen en een detailplanning. Ook is er een complete werkorganisatie opgezet, waarbij gericht gestuurd wordt op een goede informatieuitwisseling en relatie met alle partners en een duidelijke afbakening van en communicatie rond verantwoordelijkheden. Hierbij wordt ook een kennisdeling organisatie opgezet, met partners zoals: afnemers, leveranciers, traceerbaarheid partners, (onder)aannemers, financiers, lokale industriële sites en brancheverenigingen. Ook is er een kennisdeling consortium opgezet binnen Hy2Use.

CurtHyl is een 200 MW installatie, functionerend op hernieuwbare energie, dit om haar eigen emissie te reduceren en om te fungeren als een "virtual storage" voor de fluctuerende productie van hernieuwbare (wind)energie in de omgeving.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.