Cyberscan | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Cyberscan

Per 25 september 2014 heeft Defensie het Cyber Commando opgericht. Daarmee is cyber een volwaardig onderdeel van militaire operaties geworden, inclusief de ontwikkeling van offensieve cybercapaciteiten. De gecombineerde inzet van conventionele- en cybercapaciteiten kan de effectiviteit van een militaireoperatie vergroten.

Defensie heeft onder andere behoefte aan software die de infrastructuur van een land in kaart brengt. De huidige producten hebben daar enkele maanden voor nodig. Met Cyberscan zal deze periode teruggebracht worden naar enkele dagen.

Cyberscan project

Het Cyberscan project zal een scanmethodiek opleveren die in enkele dagen tijd de netwerkinfrastructuur van een groot gebied nauwkeurig in kaart brengt, en zal analyseren en classificeren.Het project draagt vooral bij aan onderzoeksthema ‘offensieve cyber capaciteiten’ van de NCSRA.

Doel van het project Cyberscan is te komen tot een werkend prototype van een netwerk verkenningssysteem, dat de gebruikers ervan in staat stelt om snel de digitale infrastructuur van een groot gebied in kaart te brengen. Huidig beschikbare tools die netwerkverkenning aanbieden, kunnen dit niet. Zij richten zich voornamelijk op het scannen van óf het hele internet op een specifiek element óf het scannen van een specifieke netwerk-range / organisatie-domein.
In het geval van een verkenning over een gebied of land is er juist behoefte aan een meer high-level verkenning, waar gekeken wordt welke netwerkranges van toepassing zijn, welke organisaties hier een rol bij spelen en welk doel een specifiek netwerk of server heeft.

Cyberscan gebruikt open bronnen en netwerkscans om bestaande informatie te verrijken, te analyseren, te classificeren, en vervolgens te visualiseren.
Het hoofddoel van Cyberscan is om een Common Operational Picture van het digitale gebied te verkrijgen. Dit is te vergelijken met de traditionele verkenning zoals die in de fysieke wereld plaatsvindt. Traditionele netwerkscans kunnen deze informatie niet leveren.

Digital Intelligence Group

Digital Intelligence Group is gespecialiseerd in hoogwaardige producten, trainingen en adviestrajecten op het gebied van digitale opsporing en beveiliging. Wij specialiseren ons al sinds 2007 in het leveren van zeer specialistische diensten en producten aan overheidsdiensten.
Digital Intelligence heeft al diverse producten ontwikkeld op het gebied van internet intelligence, waaronder Greynet, een productlijn voor het anonimiseren van internet onderzoeken met verhoogd afbreukrisico en Maldith, een systeem dat het mogelijk maakt om geautomatiseerd internet onderzoek uit te voeren. Daardoor, en door de cybercrime onderzoeken die wij verrichten, hebben wij een scherp inzicht in wat er speelt op cyber gebied.
De oprichters van Digital Intelligence hebben samen zo’n 35 jaar ervaring op het gebied van penetratietesten, hacking, OSINT, internet security en forensisch onderzoek.
Daarnaast hebben zij jarenlange ervaring met de ontwikkeling van producten die specifiek gebruikt worden in high-security omgevingen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.