D. Het inzetten van PGO als zelfbeoordelingsinstrument | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

D. Het inzetten van PGO als zelfbeoordelingsinstrument

Sensire levert wijkverpleging (inclusief nachtzorg en gespecialiseerde verpleging) in het hele gebied van Sensire Zorg Thuis in de regio Achterhoek, De Liemers, Voorst en Zutphen.

Sensire heeft de overtuiging dat een PGO een essentieel instrument is voor klanten om hun gezondheid te managen door inzicht te bieden in een rijke hoeveelheid gezondheidsdata. Sensire gaat daarvoor het MijnPGO platform inzetten. MijnPGO kan niet alleen data verzamelen, maar ook verrijken ten behoeve van inzicht en overzicht van de klant over de eigen gezondheidsgegevens. Met als doel de eigen regie van klanten op hun gezondheid te vergroten. Daarbij is MijnPGO als platform voor klanten een generiek zelfbeoordelingsinstrument 'an sich', waaraan specifieke zelfbeoordelingsinstrumenten (gebaseerd op de specifieke klantsituatie) kunnen worden toegevoegd.

Projectresultaat

Het inzetten van een PGO als zelfbeoordelingsinstrument was een innovatieve, maar ook uitdagende opdracht!
Innovatief, omdat PGO's weliswaar veelbelovend zijn, maar absoluut nog niet geïmplementeerd.
Uitdagend, omdat de cliënt eigenaar is van zijn/haar eigen gegevens, en de wijkverpleegkundigen moeten leren om data via MijnPGO te gaan gebruiken.
Vanuit de visie van Sensire om het PGO te zien als een essentieel instrument voor cliënten om hun eigen gezondheid te monitoren en zelfregie te vergroten door inzicht in een rijke hoeveelheid gezondheidsdata, is Sensire met een groep wijkverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen aan de slag gegaan.
Er is een 'proof of concept' gestart met een groep wijkverpleegkundigen, Parkinson verpleegkundigen en enkele cliënten met Parkinson om MijnPGO (het voorkeursysteem van de regio) te leren en de mogelijkheden te onderzoeken.
Wat men heeft geleerd is dat het werken met een PGO best ingewikkeld is en dat cliënten en (wijk)verpleegkundigen extra kennis en vaardigheden nodig hebben om met het PGO om te gaan en te integreren in passende zorg aan de cliënt. Om de wijkverpleegkundigen hierin te ondersteunen heeft het wijkverpleegkundig platform van Sensire een leidraad ontwikkeld. Alle verpleegkundigen van Sensire hebben inzicht gekregen in wat het PGO is, waarom PGO als zelfbeoordelingsinstrument wordt ingezet en hoe het PGO kan worden gebruikt in het werkproces. Deze leidraad is verspreid in alle teams van de wijkverpleging van Sensire.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.