Dagontmesting vleesvarkensstal met putventillatie en middengangpad | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Dagontmesting vleesvarkensstal met putventillatie en middengangpad

De Hoeve Innovatie is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van stalsysteem waarin emissie van broeikasgassen, geur en gezondheidsproblemen bij de bron worden aangepakt.

We noemen het systeem de Stal van de Toekomst en het bestaat uit dagontmesting en managementmaatregelen. Het stalsysteem moet problemen oplossen daar waar ze ontstaan en niet alleen de effecten bestrijden. Het uitgangspunt is de gezondheid van het dier. Door het dier centraal te stellen kan het de prestaties leveren die wij verwachten. Wij gebruiken immers het natuurlijke gedrag van het dier in de stal.

Op dit moment kunnen wij aantonen dat het systeem succesvol is. Bij vleesvarkens en gespeende biggen behalen we de streefwaarden op ammoniak, methaan en geur en zien we dat de dieren harder groeien dan in een traditionele stal met combirooster en luchtwasser, waar het stalklimaat vele malen slechter is. We kunnen deze resultaten staven door de officiële metingen van WUR, onze eigen realtime sensor monitoring en de resultaten per individueel varken door middel van RFID techniek (eartags).

Het mestgedrag van het varken staat centraal in de oplossing. We sturen het varken richting toilet zodat we de mest kunnen opvangen en afvoeren. Er zijn vele factoren van invloed op het mestgedrag en de plek waar het varken mest in het hok en er zijn veel verschillende staltypes. Luchtstroom is van grote invloed op het mestgedrag. 

Afhankelijk van de bouw/vorm van een stal en het ventilatiesysteem komt de lucht bij het varken. De kern van dit experiment is dus niet het uitvinden van een nieuw systeem, maar het systeem inpassen in een anders gebouwde omgeving waar de luchtstroom door dubbele afdelingen en een voer pad ventilatie afwijkt van de originele Stal van de Toekomst.

Door het toepasbaar te maken in verschillende, veelvoorkomende staltypen kunnen we versneld brongerichte maatregelen implementeren in de varkenshouderij en versneld afscheid nemen van knelpunten rondom de varkenshouderij.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.