Dairy farming for the next generation | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Dairy farming for the next generation

Nooijens-Brans V.O.F. wil een toekomstbestendig en duurzaam melkveebedrijf realiseren waarbij veel aandacht is voor duurzaamheid, dierenwelzijn, diergezondheid en de omgeving. Hiervoor zal de melkveebedrijf de bestaande melkveestal gaan renoveren en de ammoniak, methaan en geuremissies bij de bron te reduceren.

Dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject is gebaseerd op een nieuwe ontwikkelde emissiearme vloer, de zogenaamd Bleu Label emissiearme vloer. Om de gasvormige emissies nog verder te reduceren wordt deze stalvloer behandeld met als doelstelling de urease-activiteit te verminderen. Door de urine apart op te slaan in de mestkelder wordt de kans op vergisting en daarmee methaanvorming sterk verminderd. Daarbovenop wordt de urine in de mestkelder verdund met het lichtzure spoelwater waardoor de kans op vergisting en daarmee methaan vorming tot nihil wordt gereduceerd.

De feces worden met behulp van een dubbele vijzelpers ingedikt en vervolgens in een gesloten composteertunnel gecomposteerd om gedeeltelijk als boxstrooisel te worden gebruikt en de rest wordt opgeslagen in een afgesloten ruimte. De composteertunnel heeft een gesloten luchtcirculatiesysteem. Door de continue beweging (kneuzing) van het composterende materiaal wordt de procesduur teruggebracht naar één tot enkele dagen in plaats van weken tot maanden. Hierbij wordt een in hoge mate stabiel en relatief droog eindproduct gevormd, waarin bij de opslag bijna geen methaan meer gevormd wordt.

De resterende compost en de dunne fractie wordt op eigen grond gebruikt. Daarbij zal er vrijwel geen sprake meer zijn van ammoniakemissie. Doordat de mest verdund is, is de dampspanning van de ammoniak lager en daardoor is de ammoniakemissie lager bij het uitrijden. Daarnaast verdwijnt verdunde mest sneller in de bodem.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.