Data Analytics | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Data Analytics

Het doel van het vervolgtraject omvat de ontwikkeling van een intelligent en dynamisch rekenmodel dat in staat is om big data, afhankelijkheden en dynamische wegingsfactoren te bepalen voor ieder kenmerk van een woning om tot een betrouwbare en transparante waarde (WOZ-, markt-, en verkoopwaarde) te komen van de individuele woningen in Nederland. Dit rekenmodel kan gebruikt worden door verschillende instanties, zoals de Belastingdienst, woningcorporaties en marktpartijen. Naast de voor de hand liggende financiële voordelen voor deze partijen, biedt het ook toegevoegde waarde voor woningeigenaren. Niet alleen kan men eenvoudig diverse type correcte waarden van de woning inzien (betrouwbaarheid), men krijgt tevens inzicht in de berekening van de waarde van woningen om de waardebepaling begrijpbaar te maken (transparantie). Dit kan bijvoorbeeld resulteren in de vermindering van het aantal bezwaarschriften tegen een te hoge (of te lage) WOZ-waarde. De afhandeling van bezwaarschriften kost De Belastingdienst veel tijd en geld en zijn een doorn in het oog. De activiteiten die binnen dit project worden uitgevoerd vallen binnen de Topsector High Tech Systemen & Materialen en ICT. Er wordt met dit project bijgedragen aan de doelstellingen van thema 4 Data, data, data en actielijnen a Innovatief Datamanagement en b Heterogene data uit verschillende bronnen van de ICT roadmap. Hieronder wordt de bijdrage van dit project verder uiteengezet.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.