Data Driven Land-based Aquaculture | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Data Driven Land-based Aquaculture

De aquacultuursector is bezig aan een opmars en de sector zal in de aankomende jaren sterk blijven groeien om te voorzien in de stijgende (mondiale) vraag naar voedsel en (duurzame) eiwitten. Ondanks de opmars staat met name land-based aquacultuursector nog in de kinderschoenen, waar nog veel kansen liggen om verder te verduurzamen en rendementen te verhogen. Seafarm en The Kingfish Company zijn twee vooruitstrevende aquacultuurondernemingen uit Zeeland, welke in de afgelopen jaren een innovatieve kwekerij op land hebben gebouwd, waarmee in volledig eigen beheer duurzame vis gekweekt kan worden (respectievelijk tarbot en koningsmakreel). Veelal in eigen beheer en in samenwerking met vooraanstaande onderzoeksinstanties en marktpartijen, zijn ze constant bezig het kweekproces en leefmilieu van de vissen te optimaliseren.

In onderhavig project wordt de volgende stap hiervoor gezet, met als doel het kweekproces ‘data-driven’ te maken. Waar in andere (Agro-Food)sectoren steeds meer datagedreven automatisering en optimalisering wordt toegepast middels IoT, big-data en machine learning, is dit in de aquacultuursector nog niet het geval – zo wordt bijvoorbeeld het gewicht van de vis nog ‘met de hand’ gewogen, opgeschreven en vervolgens ingevoerd in een database. Seafarm en The Kingfish Company richten zich op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling om een data driven kweekproces mogelijk te maken, waarbij het project resulteert in:

  • Slim aquacultuur managementsysteem – systeem waarin (geautomatiseerd) data vanuit het kweekproces wordt opgeslagen, geaggregeerd & geanalyseerd en terugkoppeling naar diverse procesparameters mogelijk maakt.
  • Ontwikkeling van key kweekproces componenten welke automatische dataverzameling en aansturing van het kweekproces mogelijk maakt: visontwikkeling (formaat, gewicht etc.), waterkwaliteit (inkomende/uitgaande waterkwaliteit, mestdeeltjes RAS systeem etc.), voedertoediening (hoeveelheid, frequentie, etc.), omgevingsfactoren (luchtkwaliteit, temperatuur etc.).
Met grootschalige dataverzameling wordt verdere verduurzaming en efficiëntere kweek mogelijk. Deze thema’s hebben namelijk een sterk verband voor een duurzame viskweek; een te hoge voedseldosering leidt allereerst tot grondstoffenverspilling, maar leidt ook tot een hogere waterzuiveringsdruk (en bijbehorende energieverbruik) en heeft vanzelfsprekend een direct invloed op de ontwikkeling van de vis. Daarnaast maakt grootschalige dataverzameling big-data analyse mogelijk en biedt het mogelijkheden voor de ontwikkeling van slimme software op basis van machine learning. Hierdoor wordt het mogelijk om verbanden te leggen tussen de uiteenlopende procesparameters en zal dit leiden tot nieuwe inzichten. Daarnaast kan het kweekproces direct worden bijgestuurd als parameters afwijken van het duurzame en diervriendelijke kweekproces.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.