DCDS Greece | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

DCDS Greece

Publiek-private samenwerking gelanceerd voor de positionering van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie op de Griekse markt

Op 25 mei 2021 is tijdens een videoconferentie een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een cluster van Nederlandse bedrijven uit de defensie- en veiligheidsindustrie. Met deze samenwerking binnen het Partners for International Business (PIB) programma wordt de Nederlandse defensie- en veiligheidssector gepositioneerd als een betrouwbare partner met de capaciteit om high-tech oplossingen te leveren die het Griekse defensiesysteem versterken.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Griekse overheid gaat grote investeringen plegen in de aanschaf van nieuwe producten, diensten en opleiding en training in het defensie- en veiligheidsdomein. Focus ligt daarbij op de luchtvaart, maritieme toepassingen, ICT (cybersecurity) en grondgebonden systemen. Nederland wordt gezien als een technologisch hoog ontwikkeld land en er is grote interesse om de initiële samenwerking te formaliseren en verder vorm te geven. De Nederlandse partijen willen in een pril stadium aanhaken bij de implementatie van het Griekse defensiebeleid om de mogelijkheden te vergroten om in projecten deel te nemen. Ook wordt gestreefd naar samenwerkingsverbanden met Griekse partijen voor projecten in het kader van het Europese Defensie Fonds (EDF).

Bedrijvencluster

Het cluster positioneert zich als ‘Dutch Coalition for Defense and Security (DCDS) in Greece’. Het bestaat uit 24 bedrijven die allen aangesloten zijn bij de NIDV (Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid). NIDV treedt op als coördinator van het programma. Het cluster is gevormd na oriëntatie-bezoeken aan Griekenland en staat open voor verdere uitbreiding met complementaire bedrijven.

Activiteiten

De komende drie jaar wordt vooral ingezet op:

  • kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Griekse overheden, kennisinstituten en bedrijven;
  • deelname aan belangrijke sectorale vakbeurzen in Griekenland;
  • organiseren van uitgaande en inkomende missies, matchmakingactiviteiten en andere bijeenkomsten; en
  • een gemeenschappelijke communicatiestrategie en bijbehorende communicatiemiddelen in NL Branding-stijl.

In juli 2021 zijn al de eerste concrete activiteiten voorzien: een Grieks-Nederlandse industriedag en een collectieve deelname met Nederlandse paviljoen aan de Defence Exhibition Athens (DEFEA).

Overheidsrol

Met het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten met het cluster wil de overheid een positieve bijdrage leveren aan de internationale positie van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie, binnen de grenzen van de Nederlandse exportcontroleregelgeving en het toepasselijke MVO-uitvoeringskader. RVO voert het programma Partners for International Business (PIB) uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor dit specifieke PIB-programma wordt nauw samengewerkt met de Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Athene, het ministerie van Defensie, de Defensieattaché in Rome en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Meer weten?

Lees meer over het PIB-programma op:

Heeft u nog vragen of is uw bedrijf geïnteresseerd in toetreding? Neem dan contact op met:

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.