De Buurttransformator: co-creëren met duurzame energie in buurten met sociale woningenverhuur | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

De Buurttransformator: co-creëren met duurzame energie in buurten met sociale woningenverhuur

Doel:
De doelstelling van dit project is om inzicht te krijgen in de manieren waarop een transformatieve benadering op buurtniveau de bewoners van sociale huurwoningen actief kan betrekken. Hierbij moet ook renovatie en lokale duurzame energievoorziening aantrekkelijk worden als (gedeeltelijke) oplossingen voor ervaren problemen van bewoners.

Korte omschrijving:
Concreet richt het project zich op het verbeteren van de door de Eindhovens woningcorporatie Woonbedrijf ontwikkelde aanpak van de Buurttransformator. Deze ontwikkelde aanpak (de buurtransformator) is erop gericht om essentiële besluiten gezamenlijk te nemen met de eindgebruikers (de huurders van de sociale woningen).

In Eindhoven zijn al diverse acties gestart in buurten met sociale huurwoningen. De bedoeling is om deze acties verder te bundelen en op korte termijn één demosituatie (reeds in 2013 gestart) te brengen naar nog 5 demobuurten (vanaf begin 2014). Op basis van deze ervaringen wordt beoogd dit op grotere schaal uit te gaan voeren in andere buurten/wijken. Dit STEM-project sluit aan bij bovengenoemde lopende trajecten en zal interventies onderzoeken, evalueren om de geleerde lessen in nauwe samenwerking met bewoners en de deelnemende partijen vervolgens weer toe te passen in 2 tot 5 nieuwe buurtprojecten. De nadruk ligt op het samen verduurzamen van deze buurten waarbij de behoeften van de bewoners het uitgangspunt vormen.

Aanleiding:
Sommige goede energie-innovaties stranden op niet technische, maar sociale factoren. De opzet van het voorgenomen demonstratieproject is om verschillende energieconcepten in de praktijk te testen en de bewoners invloed in te geven op de specifieke invulling en implementatie. Op deze wijze maakt dit project het mogelijk te experimenteren met een groot aantal energie-innovaties, zoals die in de TKI’s ENERGO, Smart Grids, en Solar worden ontwikkeld.

Resultaat:
Het uiteindelijke resultaat zal, afgezien van de uitkomsten in de demo-buurtprojecten en het gezamenlijk leerproces tussen alle deelnemers, bestaan uit een zogeheten Buurttransformator aanpak inclusief evaluatie-en monitoringsmethodiek. Deze is geschikt om ook in andere buurten op context-sensitieve wijze een participatief en co-creatief verduurzamingsproject vorm te geven. Met behulp van de Buurttransformator kan een op de specifieke context toegesneden aanpak/strategie ontworpen worden, afhankelijk van typen bewoners, woningen, renovatienoden, financieringsmogelijkheden en de haalbaarheid van de technische duurzame energie-opties.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.