De cirkel is rond | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

De cirkel is rond

King Arthur Groep biedt wijkverpleging, casemanagement, begeleiding thuis, dagbesteding, logeren en verpleeghuiszorg. Het project richt zich in eerste instantie op de volgende gemeenten: Amersfoort, Gooise Meren, Hilversum, Utrecht en Wijdemeren.

Met de kwaliteit van leven-vragenlijst 'Wat is voor u belangrijk' en de methodiek 'Het familie- en vriendengesprek' wordt de zelfredzaamheid en eigen regie van thuiswonende mensen met dementie en hun netwerk vergroot.

Uitgangspunt is de ondersteuningsvraag van de persoon met dementie: wat draagt bij aan zijn of haar kwaliteit van leven?

Met het netwerk wordt afgestemd hoe invulling kan worden gegeven aan deze ondersteuningsvraag.
De zorgverleners worden getraind in de methodieken, houden intervisiebijeenkomsten en passen de methodieken in de praktijk toe. De rol van de zorgverleners verschuift hiermee van uitvoerend naar steeds meer regisserend.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.