De energietransitie van onderaf | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

De energietransitie van onderaf

Doel:
Het doel van het project is het versnellen van de energietransitie in Nederland door verbetering van de inzet van duurzame, lokale energie-initiatieven. Dit project ontwikkelt en toetst hiervoor concrete handelingsperspectieven voor de belangrijkste stakeholders.

Korte omschrijving:
Dit project onderzoekt in hoeverre de beweging van duurzame, lokale energie-initiatieven optimaal kan worden benut om de transitie naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding te versnellen. In het onderzoek kijken we naar de samenhang tussen de verschillende rollen en niveaus binnen het gehele ecosysteem. We hanteren in dit project een onderzoeksaanpak die zich laat typeren door een integrale multi-level aanpak, een multistakeholder benadering, bottum-up als vertrekpunt. Het gaat vooral om de wisselwerking tussen theorie én praktijk.

Aanleiding:
Het programma Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM) benadrukt de behoefte aan meer wederzijds begrip, inzicht in perspectieven en drijfveren tussen ‘de sector’ en ‘de maatschappij’. De Energiesector moet werken aan haar maatschappelijk bewustzijn en de maatschappij aan haar energiebewustzijn. Dit project erkent deze uitdaging en brengt beide perspectieven aan tafel: de maatschappij wordt vertegenwoordigd door meerdere lokale energie coöperaties en de Vereniging van Energiecoöperaties Noord-Brabant, en aan de kant van de energiesector zijn zowel de energieleveranciers als de netbeheerders vertegenwoordigd.

Resultaat:
Het project resulteert binnen verschillende toekomstscenario’s in een verzameling concrete handelingsperspectieven en nieuwe vormen van samenwerking voor de verschillende stakeholders (coöperaties. leverancier/netbeheerder, overheid, financier).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.