De FlexFabriek | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

De FlexFabriek

De elektrificatie van de maatschappij zorgt voor extra druk op ons elektriciteitssysteem. Hierdoor zijn op korte termijn hoge extra investeringen voor netverzwaring noodzakelijk. Kosten die uiteindelijk door de Nederlandse burgers moeten worden opgebracht. Het doel van dit project is de ontwikkeling van de FlexFabriek, een netwerk van compacte snellaadstations (FlexStations) die zijn aangesloten op het bestaande laagspanningsnet in woonwijken en op bedrijventerreinen. De FlexStations hebben als primaire functie het snelladen van elektrische voertuigen (EV) van bestemmingsverkeer. Hiermee maken de FlexStations de bebouwde omgeving toegankelijker voor EV dat ter plaatse niet beschikt over een eigen snellaadstation. Denk hierbij aan pakketdiensten, dienstverleners, bezoekers en omwonenden die niet uren kunnen wachten tot de batterij weer vol is. Om hoge laadstromen in het laagspanningsnet mogelijk te maken worden de FlexStations uitgerust met een kleine goedkope batterij. Door bij elk netstation in een MS-ring aan de laagspanningszijde een FlexStation in te richten en deze digitaal te aggregeren, wordt met de batterijen van de FlexStations een controleerbare decentrale flexbuffer gerealiseerd. Door vervolgens de buffercapaciteit aan te bieden aan diverse gebruikers die zijn aangesloten op de netstations kunnen binnen het laagspanningsnet pieken in vraag en aanbod worden opgevangen en kunnen deze zo geen overbelasting op het middenspanningsnet veroorzaken. Daarnaast kunnen netbeheerders ook gebruik maken van de buffercapaciteit mocht er onverhoopt toch overbelasting van het elektriciteitsnet ontstaan. Door het combineren van het aanleggen van een EV snellaad-infrastructuur met de exploitatie van flex-buffercapaciteit ten behoeve van diverse gebruikers, wordt het verzwaren van het elektriciteitsnet uit financieel en technisch oogpunt overbodig.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.