De moderne dorpsdokter | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

De moderne dorpsdokter

Huisartsenpraktijk Hermeling & Telgenkamp is een apotheekhoudende huisartsenpraktijk gelegen op het platteland van Twente. De praktijk is aan huis gevestigd en telt 120 m2. Het ruimtegebrek waar de medewerkers van de praktijk al enige tijd tegenaan liepen is gedurende de coronacrisis nog meer manifest geworden. Een groot deel van de fysieke consulten is vervangen door telefonische consulten. Dit heeft als nadeel dat de visuele informatie ontbreekt. Verder is de chronische (keten)zorg uitgesteld of op afstand (telefonisch) georganiseerd. Huisartsen kijken niet meer even bij patiënten ‘achter de voordeur’. Er is hierdoor met name minder zicht op de kwetsbare ouderen. De coronacrisis heeft Huisartsenpraktijk Hermeling & Telgenkamp er nog meer bewust van gemaakt dat de huisartsenzorg anders moet worden georganiseerd. Dit willen we gaan doen met een combinatie van de volgende drie deelprojecten: 1) Beeldzorg via Clickdoc; patiënten zien tijdens het bellen, de klinische blik uitoefenen die per telefoon ontbreekt. 2) Philips Engage; een patiënten portaal waarbij op een veilige, digitale manier laagdrempelig contact kan worden gelegd tussen de chronische patiënt en de zorgverlener. Bovendien is dit een portaal dat het zelfmanagement van patiënten stimuleert en hen de regie over hun eigen gezondheid geeft. 3) Toolkit voor vitale monitoring op afstand; een koffertje waarmee de huisartsen als moderne dorpsdokter de patiënten thuis basisinstrumenten kunnen bieden om tijdelijk hun eigen vitale functies te monitoren. De implementatie van de drie deelprojecten verloopt stapsgewijs waarbij er veel ruimte is voor regelmatige monitoring en evaluatie. Gedurende het implementatietraject kunnen zodoende tijdig gewenste aanpassingen worden doorgevoerd. Hierbij is één persoon verantwoordelijk voor de coördinatie die de drie projecten met elkaar verbindt en algemene lering trekt uit de verbeterpunten die uit de afzonderlijke projecten naar voren komen. Hiermee beogen wij een goede borging van de projecten in de toekomst te bereiken. Door een combinatie van de drie deelprojecten beogen wij een breed palet van zorg op afstand aan te kunnen bieden waarmee alle patiënten kunnen worden bereikt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.