De nieuwe standaard in waterzuivering voor de Agrofoodsector | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

De nieuwe standaard in waterzuivering voor de Agrofoodsector

VAM WaterTech ontwikkelt en verkoopt waterzuiveringsinstallaties voor de Agrofood-sector. Deze waterzuiveringsinstallaties reinigen het waswater dat gebruikt wordt voor de reiniging van groenten, fruit, aardappelen en dergelijke. Het water is daarna opnieuw te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om met een minimale hoeveelheid water de verschillende gewassen goed schoon te maken. Een nadeel is dat de kwaliteit van de producten achteruit kan gaan als het water waarmee wordt gewassen te sterk vervuild raakt. In de huidige situatie wordt het water gezuiverd van zand- en kleideeltjes met mechanische- en chemische middelen. Bacteriële vervuiling zoals Escherichia coli (E. coli) en Listeria kan momenteel niet direct worden gemeten. Hiervoor is extern laboratoriumonderzoek nodig. En deze informatie is pas achteraf beschikbaar. De aansturing van het reinigingsproces is complex en verloopt niet autonoom. Dit komt door de sterk wisselende samenstelling van de producten en vervuiling. De ervaring van de operator (het menselijk oog) is de belangrijkste doorslaggevende factor in de besturing. Omdat er tijdens het reinigingsproces menselijke aansturing nodig is, ervaren bedrijven in de Agrofoodsector dit als een belemmering in het uitbreiden van hun activiteiten. ..VAM WaterTech wil als marktleider op het gebied van waterzuiveringsinstallaties zijn voorsprong behouden en vooruitlopen in de markt om internationaal verder door te breken. Om aan huidige en toekomstige vragen vanuit de markt (op het gebied van voedselveiligheid, duurzaam waterverbruik en arbeid) tegemoet te komen, werkt het bedrijf samen met GooFra Optics aan een nieuwe generatie waterzuiveringsinstallaties. In deze installaties wordt hoogwaardige technologie verwerkt in de vorm van meetdevices (sensoren, spectrometrie, visiontechnologie), gecombineerd met kunstmatige intelligentie. Het worden daardoor ‘slimme’ en zelfsturende apparaten. Binnen de industriële waterzuivering zijn deze innovatieve meettechnieken nog niet eerder toegepast. ..GooFra Optics heeft in haar onderzoekslab testen uitgevoerd met een spectrometrieplatform. Hierin worden vier spectrometrietechnieken gecombineerd en kan de bandbreedte worden bepaald van de vervuilingstypen die verwijderd moeten worden in het wasproces. Dit spectrometrieplatform wordt verwerkt in één industrieel meetinstrument. Dankzij nieuwe meetprincipes en dataverwerking kunnen heel nauwkeurige resultaten gehaald kunnen worden. ..De innovatie is het herontwerpen van een waterzuiveringsinstallatie door het invoeren van een spectrometrieplatform dat het elektromagnetische spectrum in het ultraviolet, zichtbaar en in het infraroodbereik meet. Hiermee is de mate en de oorzaak van de vervuiling direct te meten en daar wordt het reinigingsproces op afgestemd. In de nieuwe waterzuiveringsinstallatie wordt het spectrometrieplatform toegepast in combinatie met visiontechnologie en een automatisch besturingssysteem…Het spectrometrieplatform is nauwkeurig bij het meten van signalen met grote intensiteitsvariaties over het golflengtebereik. Het instrument maakt gebruik van reeds bestaande meetprincipes binnen de spectrometrie, maar kan dankzij nieuwe meetprincipes en dataverwerking een significant hogere nauwkeurigheid bereiken. De gebruikte spectrometrie-technieken in het platform zijn: Ramanspectroscopie, reflectieve infrarood spectrometrie, transmissieve spectrometrie, en fluorescentie. ..Het is mogelijk per molecuul een versterkings- of verzwakkingsfactor toe te passen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld de H2O molecuul, die de hoogste piek zal geven, te verzwakken en de minimaal aanwezige moleculen, bijvoorbeeld de E. coli bacterie te versterken. Als duidelijk is hoe vaak een molecuul versterkt of verzwakt moet worden, is dit terug te rekenen naar een waarde. In onderstaand voorbeeld staat links een meting met een “standaard” spectrometer en rechts een meting door het spectrometrieplatform. Het verschil in meetresultaat is duidelijk zicht

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.