Dementie in beweging - Fitavie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Dementie in beweging - Fitavie

Onderzoek toont aan dat lichamelijke activiteit een gunstig effect heeft op de hersenen en daarmee op het zelfstandig functioneren. Ook is bewezen dat veel bewegen de stemming verbetert en dat bijvoorbeeld depressies verminderen. Bewegen verhoogt de kwaliteit van leven voor iedereen. En voor mensen met dementie in het bijzonder!Doordat mensen met dementie zich beter voelen, wordt het bieden van zorg voor hen ook makkelijker en leuker om te doen. De bewoners kunnen ’s nachts weer rustig slapen. Als mensen beter gaan eten en hun conditie vooruit gaat, worden ze actiever. Je kunt meer leuke dingen met ze doen.

Dementie is een groeiend probleem. Op dit moment hebben zo’n 270.000 mensen in Nederland deze hersenziekte. Bewegen is goed voor mensen met dementie. Dat staat vast. Veel onderzoeken hebben dit al aangetoond. Door letterlijk te bewegen breng je de hersenen ook in beweging. Daarmee kun je de dementie niet stoppen, maar wel vertragen en de omstandigheden verbeteren.

Doelstelling en haalbaarheid

Met het project Dementie in Beweging (DiB) - Fitavie hebben wij een innovatief beweegprogramma ontwikkeld voor ouderen met een vorm van dementie, zowel voor de intra- als voor de extramurale markt. De ouderen worden door het programma Fitavie geprikkeld en gestimuleerd om structureel zeven dagen in de week te bewegen. Bewegen wordt als middel ingezet zodat het programma uiteindelijk bijdraagt aan de ambitie dat:

 • ouderen met dementie langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
 • het welbevinden van ouderen met dementie verhoogd wordt (door langer zelfstandig kunnen functioneren en verbeteren van de zelfredzaamheid);
 • de mantelzorger en de zorgprofessional ontzorgd worden;
 • het plezier verhogend werkt voor de mantelzorger en zorgprofessional (bezoek en werk);
 • het programma zo laagdrempelig is dat het een groot bereik heeft (laagdrempelig ten aanzien van financiële aanschaf en eenvoudig in gebruik).

Met het haalbaarheidsonderzoek is onderzocht en in kaart gebracht (bij partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs/onderzoek, zorg en sport) dat er enorm veel enthousiasme, draagvlak en vraag is naar Fitavie.

Het programma

Fitavie is een beweegprogramma op maat, gericht op het verbeteren en versterken van de alledaagse levensverrichtingen (opstaan, wandelen, boodschappen doen, koken, was ophangen etc.). Het doel is om het zelfstandig functioneren van de gebruiker zo lang mogelijk te behouden en/of te verbeteren. Dit programma is overal te gebruiken, ongeacht de woonsituatie (intra- of extramuraal) en het stadium van dementie. De oefeningen worden gericht op het niveau van de gebruiker en op basis van een persoonlijk profiel aangeboden (op maat). Het programma ‘leert’ door het gebruik. Hoe vaker het programma wordt gebruikt, des te persoonlijker en specifieker de adviezen zullen zijn. De gebruikers worden door het programma Fitavie geprikkeld en gestimuleerd om zeven dagen in de week (3x10 minuten per dag) te bewegen.
Om de gebruikers in contact te brengen met stimulerende content en om hen te activeren en te stimuleren meer te gaan bewegen, spelen de volgende aspecten een belangrijke rol in het programma:

 • goede content (blog,films);
 • proactieve ‘Intelligent Coaching’ van de gebruiker;
 • gebruik van content in een sociale context;
 • reactivatie van de gebruiker d.m.v. feedback;
 • ervaringen delen;
 • beloning van de gebruiker;
 • behavior logging/Wearable-domotica hub om zoveel mogelijk informatie te verzamelen;
 • machine learning.

Het programma Fitavie is een app en is beschikbaar voor IOS en Android.
Ook is er een website (www.Fitavie.nl) welke dient als voorportaal naar Fitavie. Hierdoor wordt het mogelijk voor gebruikers om via pc de content van Fitavie in te zien.
Fitavie is een van de winnaars van de landelijke SBIR innovatie competitie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische zaken (RVO)

Contactpersonen

Ronald van Tol
info@Fitavie.nl
www.Fitavie.nl
06 - 22 48 99 32

Karlijn van Beest
info@Fitavie.nl
www.Fitavie.nl
0 6 – 53 44 21 99
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.