Demonstratie bi-directionele turbine in ultra laag verval gedwongen zeestroming (Energiedijk) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie bi-directionele turbine in ultra laag verval gedwongen zeestroming (Energiedijk)

Doel:
Gevalideerde demonstratie van kostprijs verlagende, risico verlagende, en ecologische verantwoorde inpassing van een bi-directionele axiaal turbine in gedwongen stroming in zeeklimaat (Energiedijk).

Korte omschrijving:
Er is wereldwijd nog geen bi-directionele turbine in gedwongen stroming en zeeklimaat (energiedijk) toegepast. De door Pentair Fairbanks Nijhuis (PFN) ontwikkelde 1 MW bi-directionele turbine is geoptimaliseerd voor extreem lage vervallen van 0,1-4 meter en is bovendien volledig omkeerbaar, waardoor de prestatie van de turbine gelijk en optimaal is in beide stromingsrichtingen. Tevens is de turbine visvriendelijk ontworpen. De voorgaande eigenschappen zijn reeds uitvoerig getest en klaar voor marktintroductie. Het is voor PFN van belang om de businesscase van de inpassing van deze turbine in gedwongen stroming en zeeklimaat (Energiedijk) te demonstreren.

Het project omvat de constructie van de voor de demonstratie noodzakelijke stromingsgoot, en de plaatsing en de demonstratie door PFN van een 1 MW turbine. Gevalideerde metingen betreffende de LCOE, performance, betrouwbaarheid, en milieueffecten zullen in samenwerking met gespecialiseerde kennisinstituten worden verricht. Om maximale vergelijkbaarheid en standaardisatie te bevorderen zal dit worden gedaan conform de - voor de specifieke vakgebieden - heersende standaarden zoals de EC Energy Technology Reference Indicators (ETRI

Resultaat:
Aan het einde van het project zullen de volgende resultaten zijn bereikt:
1. De capaciteit en expertise van het TTC-GD is gebruikt in samenwerking met DNVGL voor het gevalideerd meten van de turbine, waardoor expertise van het TTC-GD op het gebied van demonstraties en certificering is ontwikkeld.
2. De operationele performance, betrouwbaarheid, en milieueffecten van een Energiedijk met de turbine zijn conform heersende standaarden gevalideerd gemeten.
3. De effecten van de kostprijs beïnvloedende factoren op de CAPEX en OPEX, en daarmee de LCOE zijn conform de EC Energy Technology Reference Indicator (ETRI) gevalideerd gemeten.
4. De resultaten van de demonstratie zijn door een kennisstrategie helder en breed gecommuniceerd met belanghebbenden.
Het directe effect van deze resultaten is een sluitende businesscase voor de eindgebruiker, waarna PFN de commercialisatie van de turbine zal starten. Verder is de expertise van het TTC-GD om demonstraties en certificering uit te voeren versterkt, en zal BTP een grotere internationale bekendheid genieten als capabele ontwikkelaar van state-of-the-art waterkrachtprojecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.