Demonstratie Efficiënte, Economisch Haalbare, Technische inpasbare, Energiezuinige Groeiverlichting op basis van LED’s | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie Efficiënte, Economisch Haalbare, Technische inpasbare, Energiezuinige Groeiverlichting op basis van LED’s

Om de groei van planten te bevorderen, gebruikt een aanzienlijk deel van de Nederlandse glastuinbouwsector zogeheten assimilatiebelichting. Deze verlichting vergt veel energie. In dit project ontwikkelden Lemnis Lighting en Imtech assimilatiebelichting op basis van led (light emitting diodes) en demonstreerden ze deze bij zes glastuinbouwbedrijven. Ledverlichting belooft aanzienlijk energiezuiniger te zijn dan conventionele verlichting.

Lemnis Lighting ontwikkelt ledtechnologie voor producten in bestaande en nieuwe lichtconcepten. Een voorbeeld is de energiezuinige Pharoxlamp, een ledlamp van 3,4 W. Met de vorm en de fitting van een normale gloeilamp, maar met een lichtopbrengst van een gloeilamp van 40 W. De Pharoxlamp is in 2006 op de markt gebracht via energieleverancier Oxxio. Een ander voorbeeld is ‘Licht op groen’, waarin Lemnis Lighting samen met Imtech een nieuw type openbare verlichting ontwikkelde op basis van ledtechnologie.

Aanleiding: minder gele gloed en energiekosten
De glastuinbouwsector gebruikt circa 3 TWh/jaar aan elektrische energie voor groeiverlichting. Hiermee is ongeveer 5 procent van de omzet gemoeid. De huidige verlichting, doorgaans met behulp van zogeheten SON-T-lampen (hogedruknatrium), heeft als neveneffect dat 's nachts een donkergele gloed tot op 20 km van de kas waarneembaar is. Deze gloed wordt beschouwd als een vorm van milieuvervuiling. Er is een maatschappelijke druk om de verlichting af te schermen of te beperken en een financiële druk om de energiekosten voor de groeiverlichting te verlagen.

Oplossing: led als groeiverlichting
De toepassing van led als groeiverlichting kan de zorgen verminderen. Leds hebben namelijk een ‘maakbare’ spectrale distributie: het licht kan zodanig worden samengesteld dat vrijwel uitsluitend nuttige frequentiecomponenten worden geleverd. Dat kan helpen om de lichtvervuiling terug te brengen en de benodigde energie voor de groei van de gewassen tot een minimum te beperken.

Project: demo bij zes glastuinbouwbedrijven
In dit project richtten Lemnis Lighting en Imtech zich op de ontwikkeling van ledverlichting voor de glastuinbouwsector. Lemnis Lighting begon met het vaststellen van een programma van eisen en verzorgde vervolgens het ontwerp, de productie en de assemblage van een optimale groeiverlichting. Daarna demonstreerde het de verlichting bij zes glastuinbouwbedrijven op een totaaloppervlak van 2.000 vierkante meter. Het ging om teelt van tomaten, potrozen, paprika en zaailingen. Bij alle zes projecten werden metingen uitgevoerd. Na verwerking van de gegevens trok Lemnis Lighting conclusies en verzorgde het de kennisoverdracht. Met tot slot een wetenschappelijk debat met de markt en met koepelorganisaties over de toepasbaarheid van LEDverlichting en over het optimale lichtspectrum per gewas.

Titel:

Demonstratie Efficiënte, Economisch Haalbare, Technische inpasbare, Energiezuinige Groeiverlichting op basis van LED’s

Penvoerder:

Lemnis Lighting BV

Contactpersoon:

de heer J. Rooymans

Adres:

Vughterweg 47i, 5211 CK ’S-HERTOGENBOSCH

Telefoonnummer:

06 – 533 44 913

E-mail:

j.rooymans@lemnislighting.nl

Website:

www.lemnislighting.nl

Partners:

VOF Dingemans, Grootscholten CV, van der Harg BV, Arkse BV, Maatschap van Ruyven, Kwekerij de Wieringermeer en Royal Pride Holland

Looptijd:

24 mei 2007 – 31 mei 2008

EOS-regeling:

Demonstratie

Projectnummer:

DEMO08043


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO08043.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.