Demonstratie ICS zonneboilers | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie ICS zonneboilers

Een economisch rendabele zonneboiler. Dat beloofde de nieuwe ICS. Het ging om een eenvoudig, geïntegreerd zonneboilersysteem met een spiegel erachter die de energieopbrengst aanzienlijk verhoogde. Nadat het concept gereed was en er verschillende prototypen waren ontwikkeld, was het tijd om de systemen in de praktijk te demonstreren.

Project: Integrated Collector Storage (ICS)
Zonneboilers waren in Nederland niet kosteneffectief. Verbetering van de huidige generatie zonneboilers bood daarop ook geen perspectief. Voor een substantiële kostenreductie was een geheel ander concept nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van de ICS, waarbij de afkorting staat voor Integrated Collector Storage. Dit betekent dat collector en voorraadvat zijn geïntegreerd tot één apparaat, dat in zijn geheel op het dak van een woning of gebouw wordt geplaatst. Een pomp is hierbij overbodig. Achter het vat is een spiegel geplaatst. Deze weerkaatst al het opvallende licht naar het vat, wat het systeemrendement fors verhoogt.

Demonstratieproject noodzakelijk voor installeerbaarheid systeem
Alleen met een demonstratieproject kon worden bepaald of de nieuwe ICS aan de specificaties voldeed. Vooral de eenvoudige installeerbaarheid was van groot belang. Ook diende het apparaat tijdens het gebruik tegen alle voorkomende omstandigheden bestand te zijn. Daarnaast was de reactie van het publiek op de vormgeving en het gebruiksgemak van belang. In dit project zijn een aantal prototypen gedemonstreerd en beproefd.

Opzet van het project
Het bedrijf Ecostream heeft acht Nederlandse en twee Spaanse huishoudens geselecteerd die bereid zijn een ICS te plaatsen. Tijdens een bezoek hebben zji precieze uitleg gekregen over het apparaat, de installatie, het gebruik en over storingen en onderhoud. De installateurs kregen een gedetailleerde installatietraining. Deze training is verzorgd door adviesbureau Ecofys, dat ook een beknopte installatiehandleiding maakte. Voor het volgen van het technisch functioneren van de tien zonneboilers is een monitoringprogramma en een meetprotocol opgesteld. Om de waardering van de betrokken bewoners te peilen, is hen gevraagd een eenvoudig logboek bij te houden. Hierin is gevraagd naar zaken als comfortbeleving, esthetiek en storingen.

Resultaat: kostenreductie zonneboilers
De energieopbrengst van de ICS lag mogelijk op hetzelfde niveau als de huidige typen zonneboilers. De kosten lagen echter beduidend lager, vooral de installatiekosten. Voor economisch rendabele zonneboilers is dit in Nederland, maar ook ver daarbuiten, een zeer hoog herhalingspotentieel.

Titel Demonstratie ICS zonneboilers
Penvoerder Ecostream BV
Contactpersoon ir. M.W. Jansen
Adres Postbus 8404, 3503 RK Utrecht
Telefoonnummer 030 – 300 24 00 (algemeen) of 030 – 280 84 42 (rechtstreeks)
E-mail m.jansen@ecostream.nl
Website -
Partners -
Looptijd april 2005 – januari 2007
EOS-regeling DEMO Gebouwde omgeving
Projectnummer DEMO01026


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.