Demonstratie project getijstroom energie bij Texel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie project getijstroom energie bij Texel

Doel:
Een consortium van Nederlandse partijen onder leiding van Bluewater is voornemens om een showcase project te realiseren van een nieuwe techniek, genaamd Bluetec, in combinatie met een 200kW getijstroom turbine van Tocardo, en deze voor het eerst te demonstreren op een proeflocatie van Tidal Testing Centre in het Marsdiep, vlak onder Texel.

Korte omschrijving:
De huidige kosten van getijstroom energie projecten zijn hoog. De oorzaak ligt in complexe installatie van turbines op de zeebodem en daardoor duur onderhoud. Bluewater ziet mogelijkheden voor een generieke drijvende oplossing voor diverse soorten getijstroom turbines, waardoor de kosten van installatie en onderhoud van toekomstige getijstroom parken aanzienlijk lager worden, terwijl de opbrengst juist hoger wordt. De grote, onontgonnen markt is voorzien voor zowel kleine 200kWp voor autonome energievoorziening van kustgemeenschappen als ook grote 2MW units voor grootschalige getijstroomparken.

Resultaat:
Het resultaat van het project is een geïnstalleerde drijver met getijstroom turbine van 200kWp voor de kust van Texel in het Marsdiep. Deze is verankerd op 30m diepte op vier punten met behulp van een innovatief ankersysteem, gekoppeld aan het elektriciteitsnet van Texel. Het BlueTEC Texel platform is een drijvend lichaam bestaande uit drie modules die de maat hebben van 20 en 40 voet standaard containers. De turbine is door middel van een strut aan het platform bevestigd, een lange pijp die de turbine in het water houdt in een dusdanige vorm dat er minimale weerstand is met het stromend water. In het platform wordt de elektrische apparatuur droog gehouden in de mid module. De umibilical, wat de export stroomkabel is, is bevestigd aan het platform door middel van de junctionbox en zorgt ervoor dat de geproduceerde elektriciteit naar de wal wordt getransporteerd. Aan wal ligt een vaste elektriciteitskabel die de stroom naar het NIOZ transporteert welke aan het Texelse elektriciteitsnet is verbonden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.