Demonstratie Ruimte voor de Rivier in Regio Gdansk | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie Ruimte voor de Rivier in Regio Gdansk

Met dit project wordt de Nederlandse wijze van Ruimte voor de Rivier (RvR)-aanpak gedemonstreerd. De Ruimte voor de Rivier-methodologie bevat verschillende voor Polen onbekende kenmerken. Zo is het verhogen van de rivierveiligheid in combinatie met het realiseren van ruimtelijke en andere doelen middels Publiek-Private samenwerking niet eerder gedaan in Polen. In de voorgestelde aanpak wordt gebruik gemaakt van de informatie die er al ligt, om samen met de Poolse overheden en stakeholders de Ruimte voor de Rivier-stappen te doorlopen. Hierbij wordt de bestaande inventarisatie van knelpunten in hoogwaterveiligheid benut om voor de regio Gdansk kansrijke projecten te identificeren. Het doel is in het kader van dit PvW-project één van deze projecten te selecteren om uit te werken. De nadruk ligt daarbij op (een demonstratie van) de belangrijkste kenmerken van de Ruimte voor de Rivier-systematiek op zowel programma- als projectniveau om te zorgen dat de essentie van deze methode wordt overgebracht. Het is zoals gezegd echter niet mogelijk de Ruimte voor de Rivier-methodologie in Polen op dezelfde wijze te demonstreren als in Nederland. Dat is ook niet de ambitie. De naar verwachting in Polen meest kansrijke elementen uit de Nederlandse aanpak worden toegepast. Het wordt hiermee geen volledig ‘Nederlands’ project in Polen, maar een door Nederlandse partijen geïnspireerd Pools project met Nederlandse kenmerken.In de projectorganisatie wordt onderscheid gemaakt tussen de sturing en het management van het project enerzijds en de operationele teams daaronder die de uitvoerende werkzaamheden verrichten anderzijds. Elke van beide lagen (management en operationeel) hebben een Poolse en een Nederlandse tak. Deze projectorganisatie is in onderstaande schema weergegeven. De projectmanager van KuiperCompagnons geeft leiding aan het Projectteam. De supervisor van KuiperCompagnons trekt de Stuurgroep.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.