Demonstratie Trias Geothermiedoublet | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie Trias Geothermiedoublet

Doel:
Aardwarmte is een veelbelovende bron van hernieuwbare energie die sinds enkele jaren in Nederland wordt toegepast. Tot nu toe wordt alleen nog geothermie toegepast tot een diepte van ongeveer 3.000 meter. Maar de echte winst kan behaald worden met geothermie vanaf 4.000 meter. Het grote voordeel van diepe geothermie is dat het water warmer is (>140 &#8304;C) dan uit ondiepe geothermie (<90 &#8304;C). Daardoor is het energievermogen veel hoger en kan er naast warmte, ook elektriciteit worden opgewekt. Ook kan het warme water direct worden gebruikt voor bestaande warmtenetten, zonder eerst te hoeven worden opgewarmd. Uit het rapport Diepe Geothermie 2050, opgesteld in opdracht van voormalig Agentschap NL, wordt aangegeven dat diepe geothermie potentieel 20% van de Nederlandse energiehuishouding zou kunnen verduurzamen.

Korte omschrijving:
Met een eerste demonstratieproject wil het Trias Westland BV het potentieel van diepe geothermie aantonen en de weg vrij maken voor andere diepe geothermieprojecten.
Het demonstratieproject van Trias Westland BV vindt plaats in de gemeente Westland. Deze gemeente ligt midden in de Greenport Westland-Oostland en is bekend om zijn vele glastuinbouwbedrijven. De glastuinbouwsector is de economische motor van de regio. Om de concurrentiepositie van de Greenport Westland-Oostland te versterken, wordt met diepe geothermie ingezet op verduurzaming en goedkopere productie. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan de ambitie van gemeente Westland om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Met de geothermie uit het demonstratieproject kunnen 120 tot 200 hectare glastuinbouwareaal en het terrein van FloraHolland in Naaldwijk worden verwarmd. Hierdoor de sector minder afhankelijk van volatiele energieprijzen. Geologische studies laten zien dat de warmtebehoefte in de gemeente Westland in potentie voor meer dan 80% kan worden ingevuld met aardwarmte uit het Trias.


Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.