Demonstratie van de Tri-O-Gen Organic Rankine Cycle voor rendementsverbetering van elektriciteitspro | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie van de Tri-O-Gen Organic Rankine Cycle voor rendementsverbetering van elektriciteitspro

Doel:
De Tri-O-Gen Organic Rankine Cycle (ORC) is reeds succesvol toegepast voor de benutting van de warmte in uitlaatgassen van (bio)gas motoren en bij houtverbranding voor de opwekking van extra duurzame elektriciteit. Van dit op Nederlandse technologie gebaseerde product zijn nu 30 units in bedrijf in 10 Europese landen. De technologie is echter ook zeer geschikt voor het gebruik van de restwarmte van Dieselmotoren, waardoor er voor constant te leveren vermogen een reductie in het brandstofverbruik optreedt van 8 – 10 %.

Korte omschrijving:
Om toegang te krijgen tot deze toepassing, is het noodzakelijk de technologie onafhankelijk te demonstreren, mede om zekere veronderstelde technische risico’s te adresseren. Hierbij gaat het om het feit dat de uitlaatgassen van Dieselmotoren een lagere temperatuur hebben en vervuilende elementen zoals roet kunnen bevatten. De verdamper moet hierop worden aangepast zowel qua afmetingen van het VO, als ten aanzien van toe te passen reinigingsmethoden. De demonstratie zal worden uitgevoerd bij een nader door een leverancier van dieselgeneratoren te bepalen installatie met dieselmotoren (totaal vermogen rond 2,5 MWe), die voldoende rookgaswarmte leveren om de Triogen ORC te opereren op haar nominale vermogen van ca. 165 kWe.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.