Demonstratie van het Tetratubes-concept bij AVR AVIRA; meer energie minder emissievorming | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie van het Tetratubes-concept bij AVR AVIRA; meer energie minder emissievorming

AVR AVIRA wilde bij haar afvalverbrandingsinstallatie in Duiven een nieuwe technologie toepassen die de naverbranding van afval aanzienlijk verbetert. Dit moest een beter regelbaar proces opleveren, een hogere doorzet mogelijk maken en emissies van CO en NOx verlagen. Dit zou toegepast kunnen worden bij alle Nederlandse afvalverbranders in zicht, maar ook in andere typen verbrandingsinstallaties.

Aanleiding: piekvorming van CO
Afvalverbranding vindt plaats op een rooster in een ketelinstallatie. Hoe goed het afval vooraf ook is gemengd, als brandstof blijft het toch altijd inhomogeen in calorische waarde en drogestofgehalte. Wil het goed uitbranden, dan is optimale naverbranding noodzakelijk. Dit vergt gelijktijdig toediening van voldoende zuurstof, handhaving van de juiste temperatuur en voldoende menging van afval en zuurstof. Met name de (piek)vorming van CO is hierbij een punt van aandacht. Onvolledige en minder gecontroleerde verbranding leidt ook tot substantiële NOx-vorming.

Project: effectieve naverbranding
De Nederlands wetgeving voor afvalverbrandingsinstallaties behoort tot de strengste van Europa. AVR wilde daarom nieuwe technologieën ontwikkelen die enerzijds het productieproces verbeteren en niet in de laatste plaats een verbetering opleveren voor het milieu. Daarom wilde AVR AVIRA ervaring opdoen met Tetratubes. Dit was een nieuwe technologie van NEM Energy Services, die de naverbranding zou verbeteren.

Tetratubes
Tetratubes zijn watergekoelde obstructies die op twee niveaus in de installatie worden aangebracht. Dit gebeurt op enkele meters boven het roosteroppervlak. Aan de onderzijde van de onderste rij obstructies wordt over het gehele onderoppervlak lucht (zuurstof) met lage snelheid ingeblazen. De straling van het roostervuur warmt de zuurstof hierbij op. De rookgassen die om de obstructies heen wervelen, nemen de zuurstof vervolgens mee op hun weg naar boven. De volgende rij obstructies veroorzaakt opnieuw turbulentie. Het effect van al die wervelingen is dat de zuurstofvoorziening voor de verbranding over de hele installatie verbetert. Normaliter vindt alleen turbulentie plaats rond de inblaasopeningen.

Winst: CO2-emissiereductie van 17.900 kton per jaar
Toepassing van de Tetratubes zou de regelbaarheid van het verbrandingsproces verhogen. De afvaldoorzet en stoomproductie zouden met circa 10 procent toenemen en emissies van CO en NOx zouden dalen. Mocht de nieuwe technologie haar verwachtingen in dit demonstratieproject waarmaken, dan zouden nagenoeg alle 46 afvalverbrandingsinstallatie in Nederland deze kunnen gaan toepassen. Dit zou een CO2-emissiereductie opleveren van 17.900 kton per jaar. Naast de toepassing bij afvalovens is de technologie mogelijk ook interessant voor steenkoolovens en grootschalige verbranding van inhomogene biomassa.

Titel Demonstratie van het Tetratubes-concept bij AVR AVIRA; meer energie minder emissievorming
Penvoerder AVR AVIRA
Contactpersoon Dhr. W.M. Roelofs
Adres Postbus 147, 6920 AC Duiven
Telefoonnummer 026 – 317 11 11 (algemeen) of 026 – 318 72 16 (rechtstreeks)
E-mail wim.roelofs@avr.nl
Website www.avr.nl
Partners -
Looptijd maart 2005 – juli 2006
EOS-regeling DEMO Energie-efficiëntie in de industriële sector
Projectnummer DEMO01007


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.