Demonstratie van innovatieve verwerking van gebruikte luiers tot een goed vergistbare stroom | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie van innovatieve verwerking van gebruikte luiers tot een goed vergistbare stroom

Doel:
De aanleiding voor dit demonstratieproject is de praktijk dat het merendeel van de gebruikte wegwerpluiers in Nederland momenteel samen met het huishoudelijk restafval verbrand worden in afvalverbrandingsinstallaties. Wegens de (inter)nationale ambitie om de circulaire economie te implementeren (oa. beleidsprogramma VANG), is er grote behoefte aan een hoogwaardigere manier om deze afvalstroom te verwerken (Ketenproject Luiers). Met een recentelijke ontwikkelde innovatieve Nederlandse voorbewerkingstap kunnen luiers gescheiden worden in een energetische organische fractie en een gerecyclede kunststof fractie. Indien deze ontwikkeling gedemonstreerd zou worden aan de markt kan deze een significante bijdrage gaan leveren aan verwezenlijken van deze transitie.

Doel van dit project is het succesvol demonstreren van de ontwikkelde innovatieve voorbewerkingstechniek voor de co-vergisting van de organische fractie van gebruikte luiers. Hiermee beogen de Nederlandse projectpartners een marktdemonstratie van dit duurzamere alternatief voor luierverbranding.


Korte omschrijving:
De activiteiten van (1) Elsinga Beleidsplanning & Innovatie B.V. (EBI) als ontwikkelaar van de gedemonstreerde techniek zullen gericht zijn op het leveren van de kennis en kunde om de techniek zo goed mogelijk te etaleren. Projectpartner afvalverwerker en energieproducent (2) ARN B.V. zal dienen als de demonstratielocatie waar de te verwerken stromen gescheiden luiers verwerkt gaan worden.

Aanleiding:
Verhogen van de duurzame energieproductie door luiers apart in te zamelen, te splitsen in twee fracties en de organische fractie te vergisten voor biogasproductie. Dit is energetisch gunstiger dan verbranden in een AVI of verwerking van de hele luier in een vergistings/composteringsinstallatie.

Resultaat:
Resultaat van dit project is een bewezen economisch rendabel en duurzaam voorbewerkingstechnologie voor de co-vergisting van luiers bij de vergistingsinstallatie van ARN te Weurt. Deze showcase zal met name gericht zijn om de (inter)nationale markt te laten zien dat met behulp van deze Nederlandse ontwikkeling de afvalstroom van gebruikte luiers verwerkt kunnen worden tot een aantrekkelijke, additionele inputstroom voor vergistingsinstallaties.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.