Demonstratie zonnestroomsysteem voor huurappartementen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratie zonnestroomsysteem voor huurappartementen

Doel:
Nederlandse woningcorporaties zijn volop bezig met de verduurzaming van hun woningvoorraad om te zorgen dat huren op lange termijn betaalbaar blijft, ondanks de stijgende energielasten. Het ultieme doel is om huurders directe toegang te geven tot duurzame energie. Zonnepanelen zijn hiervoor bij uitstek geschikt en worden sinds een aantal jaar geleidelijk uitgerold door de woningcorporaties. Meestal investeert de woningcorporatie in de panelen en betalen huurders vervolgens een kleine huurverhoging. In ruil daarvoor mogen zij de zonne-energie zelf gebruiken. Ze besparen hierdoor op hun energierekening en de totale woonlasten vallen zodoende lager uit op een maatschappelijke verantwoorde manier. Voor de vele appartementen werkt dit systeem echter niet goed, omdat het meestal niet rendabel is om te investeren in zonnepanelen voor appartementen. Dit komt omdat het dak van de appartementen een gezamenlijk dak is en daarom een gezamenlijke PV-installatie vereist is. Dus één grote PV-installatie in plaats van een PV-installatie per huishouden. Deze collectieve PV-installatie moet worden aangesloten op de collectieve meter.

Korte omschrijving:
Het innovatieve zonnestroomsysteem van LENS verdeelt de gezamenlijk (met PV panelen) opgewekte stroom eerlijk over de huishoudens, zodat alle bewoners een deel van de zonnestroom kunnen gebruiken. Op deze manier levert de stroom economisch veel meer op. De verdeling van de zonnestroom kan op afstand worden geregeld en bijgehouden dankzij de slimme besturing van het apparaat en de bijbehorende software. Hierdoor kunnen huurders zelf kiezen of ze mee willen doen en gaat er bijv. in het geval van tijdelijke leegstand geen zonnestroom verloren. En dankzij de innovatieve koppeling met energie-opslag kan zelfs de collectieve stroomvoorziening in het appartementencomplex volledig worden opgewekt door zonnestroom. Op deze manier leveren zonnepanelen op appartementen dus wel een zeer rendabele business case op, voor zowel woningcorporaties als huurders.


Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.