Demonstratieproject voor grondwarmtewisselaars in negen vrijstaande woningen in Nijeveen (gemeente Meppel) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Demonstratieproject voor grondwarmtewisselaars in negen vrijstaande woningen in Nijeveen (gemeente Meppel)

Nieuwe systemen voor woningventilatie kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Een project met grondbuisventilatie en grondcollectoren effent de weg voor grootschalige toepassing van grondwarmtewisselaars.

Type 1: grondbuisventilatie
Grondwarmtewisselaars maken gebruik van de aanwezige omgevingswarmte via ventilatietoevoerkanalen of gesloten collectoren die in de bodem zijn aangebracht. In een aantal landen (waaronder Duitsland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland) is al ervaring opgedaan met het aanzuigen van ventilatielucht via kanalen in de grond. In de zomer wordt de lucht op deze wijze voorgekoeld, in de winter is voorverwarming mogelijk. Dit grondbuisventilatiesysteem is ook zeer geschikt voor grootschalige toepassing in de Nederlandse context. Simulatietests en praktijkmetingen over meerdere jaren (uitgevoerd in Duitsland) laten gunstige resultaten zien.

Type 2: grondcollectoren
Een verwant concept waarmee nog geen ervaring is opgedaan, is de toepassing van gesloten grondcollectoren. Dit systeem is door marktpartijen ontwikkeld met als doel de toe te voeren buitenlucht in de winterperiode voor te verwarmen en zo de werking van de balansventilatie te verbeteren. In de zomer kunnen de grondcollectoren worden benut om de buitenlucht voor te koelen.

Project test beide typen grondwarmtewisselaars
Het project in Nijeveen demonstreert beide typen grondwarmtewisselaars. Het grondbuisventilatieconcept is in zes vrijstaande woningen toegepast, het systeem met gesloten grondcollectoren in drie woningen. Doel is ervaring op te doen met grondwarmtewisselaars in de woningbouw, de toepassing ervan te stimuleren en zo CO2-uitstoot te verminderen.

Aanpak
De negen vrijstaande woningen hebben een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Door de toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmtewisselaars en gesloten grondcollectoren kan de aangescherpte EPC-waarde van 0,8 eerder worden behaald.

Theoretisch en praktijkonderzoek bepaalt welke invloed de toevoer van grondgekoelde buitenlucht precies heeft op het thermisch binnenklimaat van de woning. Vervolgens is het ontwerp van de grondbuis en de regeling hiervan geoptimaliseerd. Het theoretisch onderzoek gebeurt met behulp van een dynamisch thermisch simulatiemodel. Tijdens het project vindt monitoring plaats van de prestaties van de systemen ten aanzien van energiegebruik, ventilatie en binnenmilieu, en bewonerservaringen.

Zie voor meer informatie over verwarming en ventilatie: http://www.uneto-vni.nl/main.asp?file=40001926.htm

Titel Demonstratieproject voor grondwarmtewisselaars in negen vrijstaande woningen in Nijeveen (gemeente Meppel)
Penvoerder J.E. Stork Air B.V.
Contactpersoon Dhr. M. van Lohuizen (Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.)
Adres Postbus 1590, 8001 BN ZWOLLE
Telefoonnummer 038 422 14 11
E-mail a.vanlohuizen@chri.nl
Website www.chri.nl
Partners Gemeente Meppel, Provincie Drenthe, REHAU N.V., Bergschenhoek, SenterNovem, J.E. StorkAir B.V., Cauberg Huygen R.I.
Looptijd 1/1/2006 - 1/6/2007
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO03019

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO03019.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.