DermExpert het platform dat gerenommeerde dermatologen binnen handbereik brengt. | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

DermExpert het platform dat gerenommeerde dermatologen binnen handbereik brengt.

Over de hele wereld zijn er veel mensen die lijden aan huidaandoeningen. Vele dermatologen buigen zich over hun patiënten om hen de juiste en beste zorg te bieden. Hoewel ze zelf specialisten zijn, heeft men in sommige gevallen de specifieke expertise, ervaring of mening nodig van die ene gerenommeerde expert. Kennis die net even wat verder gaat om de patiënt de best mogelijke zorg te geven. Er mist echter nog een structurele manier van samenwerking en kennisdeling. De huidige status van kennisdeling is slecht en niet van deze tijd.? ? DermExpert wil de wereldwijde dermatologische gezondheidszorg verbeteren door deze specifieke klinische expertise beschikbaar te krijgen voor alle dermatologen. Om de toegang tot kennis op het gebied van specifieke uitdagende huidziekten makkelijk en toegankelijk te maken wil DermExpert een platform ontwikkelen waarbinnen elke dermatoloog kan zoeken naar en contact op kan nemen met gerenommeerde experts.? ? DermExpert wil een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het draagvlak voor -en de technische haalbaarheid van- het opzetten van een wereldwijd platform, met ondersteuning van Artificial Intelligence (AI), voor specialisten op het gebied van dermatologie. Binnen dit platform moet het mogelijk zijn te zoeken op basis van Content-Based Image Retrieval naar de juiste diagnostische afdeling om eenvoudig de juiste gerenommeerde expert te bereiken. Uiteindelijke ambitie is een platform dat in bepaalde gevallen zelfs diagnose ondersteunend en/of stellend kunnen werken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.