Deskundigheidsbevordering wijkverpleging Florence | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Deskundigheidsbevordering wijkverpleging Florence

Zorggroep Florence levert wijkverpleging (inclusief systeemfuncties) in de gemeenten Den Haag,  Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar.

Intervisie en intercollegiale toetsing worden in de huidige situatie bij Florence wel georganiseerd. Echter, de opbrengsten zijn om verschillende redenen nog onvoldoende.
In de eerste helft van 2022 hebben tien wijkverpleegkundigen de opleiding procesbegeleider intercollegiale toetsing gevolgd en hebben alle wijkverpleegkundigen een e-learning aangeboden gekregen over intervisie. Hiermee heeft Florence een eerste stap gezet in het professionaliseren van deskundigheidsbevordering.

Het organiseren, structureren en inhoudelijk vormgeven van bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering wordt in de volgende stap aangepakt. Er worden enerzijds Intervisiebijeenkomsten binnen de wijkteams aangeboden. Anderzijds is Intercollegiale toetsing de activiteit die wijk overstijgend de ontwikkeling van de wijkverpleegkundigen zal bevorderen, o.a. door het onderling toetsen van de canmeds-rollen. Elk kwartaal zal zowel een intervisiebijeenkomst als intercollegiale toetsing worden georganiseerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.