Digitaal regie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitaal regie

De aanvraag wordt gedaan vanuit een coalitie van GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ. CZ benadrukt de duurzame borging van de aanpak in deze aanvraag. De samenwerkingsafspraken van de Duurzame Coalitie: een meerjarige overeenkomst tot samenwerking, waarin beide partijen hun gezamenlijke visie opstellen voor de lange termijn en het geheel aan maatregelen die daarbij passen.

Overkoepelende doelstellingen van de gezamenlijke partijen zijn:

  • geen wachtlijsten in 2022;
  • vermindering van de terugval van patiënten;
  • verlaging van de overhead kosten;
  • verschuiving zorgzwaarte;
  • vroegtijdig signaleren van de effecten van behandeling.

De subsidie wordt aangevraagd voor het uitvoeren van het implementatieplan voor beeldbellen en online behandelen. Hiermee wordt e-health expliciet gekoppeld aan de bestaande strategische programma’s, waardoor e-health een integraal onderdeel is van de zorg van GGz Breburg, en er wordt bijgedragen aan het behalen van het uiteindelijke resultaat:
(a) GGz Breburg heeft een standaard zorglogistiek proces ingericht met zoveel mogelijk e-health onderdelen;
(b) Blended en 100% digitale behandelingen zijn voor alle doelgroepen ontwikkeld en worden actief aan cliënten aangeboden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.