Digitale medicijnbegeleiding APO-go® | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale medicijnbegeleiding APO-go®

Dit project heeft betrekking op patiënten met een vergevorderd stadium van de Ziekte van Parkinson. Deze patiënten worden door ApotheekZorg voorzien in de begeleiding en levering van hun medicatie, apomorfine.

Er zijn twee hoofdredenen die er toe leiden dat patiënten niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen:

  1. Bijwerkingen bij het gebruik van de APO-go® medicijnpomp, die soms het gevolg zijn van onvoldoende kennis van de behandeling of verkeerd gebruik van de medicijnpomp, leiden ertoe dat patiënten aanvullende zorg nodig hebben of niet langer in staat geacht worden om zelfstandig thuis te wonen;
  2. Een gebrek aan extramurale zorgcapaciteit leidt ertoe dat patiënten niet door ApotheekZorg of soortgelijke zorgverleners ondersteund kunnen worden en daardoor genoodzaakt zijn om hun zelfstandige woonomgeving te verlaten.

In de afgelopen maanden ontwikkelde ApotheekZorg in samenwerking met Pharmi een APO-go® app. Het idee achter deze e-health oplossing is dat patiënten op een zeer laagdrempelige, duidelijke en individueel op de patiënt afgestemde wijze informatie krijgen over het gebruik van APO-go®. De patiënt profiteert hiermee van een verbeterd begrip over zijn/haar ziekte en de medicatie, waardoor de bewustwording groeit en de regie over de eigen situatie toeneemt. ApotheekZorg ervaart een verlichting van de werkzaamheden en een lagere kans op miscommunicatie, waardoor er meer tijd voor een persoonlijke zorgaanpak over blijft waar deze vereist is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.