Digitale Werkplaats Cleantech Regio Plus | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale Werkplaats Cleantech Regio Plus

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het fundament van de regionale economie. Nieuwe digitale technologieën bieden deze ondernemers kansen om productiviteit te verhogen en groei van hun bedrijf te bewerkstelligen. Veel kleinere mkb-ondernemers ontbreekt het echter aan expertise, tijd en geld om het bedrijf digitaler te maken. Zij blijven achter in de transitie en hebben moeite om de processen en businessmodellen te verbinden met de huidige digitale mogelijkheden. In het programma van de Digitale Werkplaats Cleantech Regio+ (DWT+) gaan mkb-ondernemers uit de Cleantech-regio en de aangrenzende gemeenten op de Noordwest Veluwe en Salland aan de slag met concrete digitaliseringsprojecten. De projecten worden uitgevoerd door studenten en begeleid door docenten en professionals. Het vertrekpunt is de huidige situatie van het mkb-bedrijf, de bewustwording van de mogelijkheden en specifieke behoeften van de ondernemer om in te spelen op geschikte digitale innovaties die de bedrijfsvoering kan versterken. De Digitale Werkplaats Cleantech Regio+ richt zich breed op mkb’ers (2-50 fte), met een bijzonder accent op de hospitality- & retailsector. Voor deze hard getroffen sectoren is de urgentie ten aanzien van het gebruik van ICT vergroot tijdens de coronaperiode. Met name in de post-coronaperiode komen enorme human capital tekorten aan het licht en dit maakt de volle ernst van de noodzakelijke digitalisering nog meer duidelijk. Digitale Werkplaats Cleantech Regio+ is een initiatief van hogeschool Saxion (hbo) en Aventus (mbo) in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel, ontwikkelingsmaatschappij OostNL en 11 branche- en netwerkorganisaties in deze regio. De partners willen flexibele leerroutes passend bij het werkveld organiseren, passende kennis ontwikkelen, eigentijds onderwijs aanbieden, en een leven lang leren een vaste inbedding te geven in de regio. De regeling rond mkb werkplaatsen digitalisering die het ministerie van Economische Zaken & Klimaat daarvoor aanbiedt, kunnen deze ambities versnellen en optillen. De ambitie is om in 3 jaar tenminste 300 ondernemers in projectvorm te helpen met digitalisering van het bedrijf en ongeveer 1200 studenten te koppelen aan ondernemers in deze periode. De digitale impuls die deze werkplaats wil bewerkstelligen moet leiden tot een krachtiger mkb en beter onderwijs. Bovendien leidt dit tot een betere aansluiting van onderwijs bij de arbeidsmarkt in de regio. Op basis van good practices van andere werkplaatsen en de bijna 2-jarige ervaring van Saxion met de Digitale Werkplaats Twente is een programma ontwikkeld die ondernemers concreet verder helpt en zich richten op een vitaal en toekomstbestendig regionaal mkb. Heel concreet levert de Digitale Werkplaats Cleantech Regio+ het volgende op: Voor mkb-bedrijven: - praktijkgericht advies over de optimale aanpak van digitalisering in werkzaamheden en werkomgeving; ondersteuning op het gebied van implementatie van digitalisering en versterking van de samenwerking in het regionale business ecosysteem. Voor studenten en onderwijs: - intensief contact met het mkb-bedrijfsleven in een hybride leeromgeving en bouwen aan een netwerk, samenwerking in een multidisciplinair/multilevel team (MBO/HBO) vanuit diverse vakgroepen; - ontwikkeling tot wendbare professionals die het human capital van de regio verrijken. Voor de regionale economie: - stimulering van een krachtig MKB op het gebied van digitalisering, versterking van het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven en investering in jonge mensen zoals gewenst in een vitaal regionaal ecosysteem, verbinding jongeren aan de regio en het regionale bedrijfsleven. - beter benutten van agglomeratievoordelen in de stedendriehoek en daarbuiten door in lerende netwerken het MKB te verbinden en te versterken rond gemeenschappelijke opgaven en innovaties.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.