Digitale Werkplaats Drenthe | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale Werkplaats Drenthe

De Digitale Werkplaats Drenthe helpt mkb-bedrijven in de bewustwording, organisatie en uitvoering van digitalisering, automatisering en data-projecten. De werkplaats is een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool (penvoerder en aanvrager), Hanzehogeschool Groningen (aanvrager), Provincie Drenthe, Drenthe College (aanvrager), Alfa-college (aanvrager) en Ik ben Drents Ondernemer (IBDO). De werkplaats wordt ondersteund door de Rabobank en - via IBDO – alle Drentse gemeenten. Het beoogde effect van de werkplaats is dat het mkb in de provincie Drenthe digitaliseert en daaropvolgend gebruik maakt van applied data science om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren, efficiënter te maken en daar waar mogelijk duurzamer en meer circulair. De werkplaats leert tegelijkertijd studenten nieuwe competenties om op deze wijze future proof professionals te zijn in alle stappen van het bedrijfsproces. De kennis en infrastructuur van de samenwerking wordt ingezet voor kennisdeling en -verduurzaming op het gebied van digitalisering van het mkb.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.