Digitale Werkplaats Flevoland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale Werkplaats Flevoland

Het MKB speelt een grote rol in de jonge en groeiende Flevolandse economie en is verantwoordelijk voor 82% van de werkgelegenheid. Binnen het MKB is nog veel ruimte voor innovatie om ondernemers toekomst gereed te maken. In de regio Flevoland zijn drie onderwijsinstellingen die opleidingen aanbieden op het gebied van of rakend aan ICT, namelijk het ROC van Flevoland, Hogeschool Windesheim en ROC Friese Poort. Het ICT en digitaal talent is hard nodig in de regio, niet alleen binnen de sector, maar ook juist daarbuiten om het Flevolandse MKB te ondersteunen. Voor het MKB in de regio bieden ontwikkelingen rondom digitalisering, automatisering en robotisering veel nieuwe mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. Onderzoek laat zien dat productiviteitsgroei de laatste jaren daalt, vooral in het MKB. Voor het MKB blijkt het een grotere uitdaging om nieuwe of verbeterde vaardigheden te ontwikkelen, om meer te digitaliseren en automatiseren of om te investeren in vernieuwing van producten, diensten, organisatie- of verdienmodellen. Digitalisering biedt hierin kansen voor het MKB. Digitale Werkplaats Flevoland wordt hét schakelpunt tussen MKB en onderwijsinstelling: voor ondernemers bij het oplossen van digitaliseringsvraagstukken en voor het onderwijs met het vinden van concrete projecten waarin studenten in een contextrijke leeromgeving kunnen leren. De werkplaats draagt bij aan het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op MKB. Daarbij verhogen we de kans op het behoud van (digitaal) talent in de regio, doordat studenten in aanraking komen met regionaal MKB en vice versa. De werkplaats zorgt ten slotte voor het integreren van IT in niet-ICT gerelateerde opleidingen van de betrokken onderwijsinstellingen. De werkplaats richt zich op drie typen productiviteitsverhogende technologieën: automatisering, data-analyse en online sales en marketing. Doel van Digitale Werkplaats Flevoland is om MKB ondernemers te bereiken die zelf moeite hebben met het oppakken van digitalisering. Kenmerkend aan deze groep ondernemers is dat zij innovaties in de markt volgen in plaats van initiëren. Concreet komt dat neer op de volgende doelen voor de looptijd van het programma (3 jaar): 1. Bereiken van 3200 MKB-ers via verschillende kanalen en activiteiten ten behoeve van digitaliseringsmogelijkheden 2. Betrekken van 300 MKB-ers voor het doen van digitale sprints 3. Bereiken van 1400 studenten in de digitale sprints met MKB Digitale Werkplaats Flevoland is een breed regionaal gedragen initiatief ondersteund door ROC van Flevoland (penvoerder), Windesheim, ROC Friese Poort, Rabobank, Win4All, DGTL District, ACE, Bedrijfskring Lelystad, Vereniging Bedrijfskring Almere, Lelystad Akkoord en MTH Accountants.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.