Digitale Werkplaats Fryslân | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale Werkplaats Fryslân

Digitalisering neemt een steeds grotere rol in het dagelijks leven van veel MKB’ers in. En niet meer alleen in bedrijven die logischerwijs veel te maken hebben met digitalisering, maar ook bij de bakker, de accountant, de automonteur en de schilder Op basis van meer dan 1.000 gesprekken die door MKB-ondersteuner Ynbusiness zijn gevoerd met Friese MKB’ers in het afgelopen jaar, is duidelijk naar voren gekomen dat dit uitdagingen biedt aan ondernemers en dat ze op zoek zijn naar hands-on, praktische ondersteuning bij deze vraagstukken. Ook bij VNO-NCW MKB Noord is de behoefte onder de met name de wat kleinere MKB- leden aan praktische ondersteuning duidelijk aanwezig. In Leeuwarden is een consortium gevormd van NHLStenden Hogeschool (penvoerder, vanaf nu NHL Stenden), Friesland College, Friese Poort, Ynbusiness, Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, VNO-NCW MKB Noord, Rabobank en de stichting Connect.frl. We zijn het er samen over eens dat we duurzaam een Digitale Werkplaats Fryslân willen opzetten in Leeuwarden, bij de Media Innovatiecampus op het NDC terrein. Ondernemers kunnen hier laagdrempelig praktisch advies krijgen van multilevel (MBO-HBO) en multidisciplinaire groepen die met hun echte vraagstukken uit de praktijk aan de slag gaan. We doen dit op de thema’s data, online en digitalisering. Zo kunnen we ondernemers snel en laagdrempelig helpen en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren, zodat de studenten die na hun opleiding een baan zoeken ook die studenten zijn waar de arbeidsmarkt op zit te wachten. Win, win! De Digitale Werkplaats Fryslân wordt hét loket waar ondernemers naartoe gaan met vragen op het gebied van digitalisering. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: ● Het Friese MKB kan laagdrempelig toegang krijgen tot kennis en uitvoering op het gebied van digitaliseringsvraagstukken. Het MKB wordt hiermee weerbaarder en toekomstbestendig. ● De studenten van de kennisinstellingen doen relevante praktijkervaring op door hun werkzaamheden in de Digitale Werkplaats Fryslân en komen in contact met potentiële werkgevers voor wanneer hun studie is afgerond. We behouden hiermee talent voor de regio wat hard nodig is in deze sector die gekenmerkt wordt door schaarste.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.