Digitale Werkplaats Midden & Zuidoost-Brabant | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale Werkplaats Midden & Zuidoost-Brabant

De regio’s Midden- en Zuidoost-Brabant gaan voor de oprichting van een gezamenlijke Digitale Werkplaats. Gezien hun complementariteit werken de regio’s op veel vlakken samen en kennen een vergelijkbare programmeringsopzet voor regionale economische ontwikkeling. Er wordt voor gekozen om versplintering van initiatieven binnen de provincie tegen te gaan en juist voor synergie te gaan. We zien in deze regio’s dat de hoogwaardige kennis beperkt blijft tot een select gezelschap van bedrijven en hun directe toeleveranciers. Het brede MKB heeft veel minder toegang tot deze kennis, terwijl innovaties op het gebied van digitalisering ook voor deze bedrijven essentieel zijn voor hun toekomstbestendigheid. Met de werkplaats slaan we een brug: het onderwijs (wo, hbo en mbo) is de toeleverancier van relevante kennis op het gebied van digitalisering voor het MKB en het MKB biedt op haar beurt door middel van praktijkcases relevante ervaring en kennis voor studenten. De Digitale Werkplaats Midden- & Zuidoost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen twee Brabantse regio’s. Fontys Hogeschool ICT (aanvrager) is in beide regio’s nauw betrokken met een vestiging in zowel Eindhoven als in Tilburg. Hierdoor kan de hbo-instelling deze brugfunctie goed vervullen. Andere projectpartners zijn Midpoint Brabant, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond en Metropoolregio Eindhoven. Het initiatief wordt ondersteund door provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Brabant/Zeeland en Brainport Development. Naast het hbo (60%) vindt de uitvoering plaats door verschillende wo- (30%) en mbo-instellingen (10%): TU/e, Tilburg University, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Summa College (Eindhoven), ROC Ter Aa (Helmond), Onderwijsgroep Tilburg en De Leijgraaf. Doelstelling is het creëren van een open kennisnetwerk van onderwijsinstellingen en aangehaakte partijen, met een focus op verschillende productiviteitsverhogende digitale technologieën, met betrekking tot de optimalisatie van product/dienst, proces en promotie. Daarbij is het streven om in drie jaar tijd 600 MKB’ers in de regio’s te helpen met hun digitaliseringsvraagstukken, door ze te matchen met 3.000 studenten van het wo, hbo en mbo. We bieden een loket voor ondernemers in hun nabijheid – in Tilburg, Eindhoven en Helmond – waar ondernemers laagdrempelig terecht kunnen met vragen en opdrachten met betrekking tot digitalisering. We kiezen voor een aanpak waarbij studenten en docenten in een samenwerkingsteam aan de slag gaan met projecten, waarbij regionale casemanagers de stroom van digitaliseringsvragen van het MKB matcht naar de best passende onderwijsinstelling en studenten. Op basis van de mate van complexiteit van de vraagstukken maken we in de projectuitvoering onderscheid tussen advies (1 dag), ontwerp roadmaps (2 tot 4 weken), stage/minor (3 tot 6 maanden) en onderzoek (6 maanden). De opgedane kennis in de werkplaats worden online toegankelijk gemaakt in een kennisbibliotheek op een platformwebsite, waar ook relevante informatie, inspiratie en cases worden gedeeld. Na afloop van de projectperiode blijft de Digitale Werkplaats Midden- & Zuidoost-Brabant een laagdrempelige loketfunctie vervullen voor ondernemers. De overheden hebben de intentie uitgesproken en bekrachtigd in hun meerjarenplannen dat ze digitalisering van het MKB structureel blijven ondersteunen. Daarnaast moet de aanpak een onlosmakelijk onderdeel zijn geworden van curricula van de betrokken onderwijsinstellingen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.