Digitale werkplaats regio Zwolle | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale werkplaats regio Zwolle

De mkb-werkplaats digitalisering Regio Zwolle helpt het mkb-peloton in de (e-)commerce1, logistiek en maakindustrie met digitaliseringsvraagstukken op het gebied van online sales en marketing, data science en automatisering. De mkb-werkplaats is een samenwerkingsverband van Hogeschool Windesheim Zwolle (penvoerder en aanvrager), Deltion College (aanvrager) Landstede mbo (aanvrager), provincie Overijssel, Kennispoort Regio Zwolle, Oost NL, Rabobank en Regio Zwolle (bestaande uit de gemeente Zwolle en 21 gemeenten2). Het beoogde effect van de mkb-werkplaats digitalisering is om bij te dragen aan de arbeidsproductiviteit in het mkb-peloton, praktijkleren van hbo- en mbo-studenten die daardoor meer kennis en 21-eeuwse vaardigheden opdoen en mkb-bedrijven te verbinden met regionaal digitaal talent. De mkb-werkplaats digitalisering Regio Zwolle doet dit door roadmaps te ontwikkelen, proof of concepts te ontwikkelen, een doorlopende begeleiding van mkb-ondernemers te creëren en door de kennis- en netwerkinfrastructuur van de samenwerkingspartners in te zetten voor kennisdeling op het gebied van digitalisering in het mkb.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.