Digitale Werkplaats West-Brabant | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale Werkplaats West-Brabant

De regio West‐Brabant kent ruim 17.500 mkb‐bedrijven en 45.000 zzp'ers. Het mkb is de motor achter de West‐ Brabantse economie. Kenmerkend aan de regio is dat de sectoren groot‐ en detailhandel, landbouw, bosbouw en visserij, gezondheids‐ en welzijnszorg en logistiek veel aanwezig zijn. Onder andere in deze sectoren kunnen flinke stappen gemaakt worden op het gebied van digitalisering. Er zijn in de regio drie onderwijsinstellingen die opleidingen aanbieden op het gebied van‐ of rakend aan ICT, namelijk Avans Hogeschool, Curio Onderwijsgroep West‐Brabant en Breda University of Applied Sciences. De arbeidsmarkt ICT is 'krap' in West‐Brabant. Op 3 september 2021 stonden er 500 ICT‐gerelateerde vacatures open.1 Door de groeiende digitalisering en de ambitie om een data gedreven regio te worden2, neemt de behoefte aan ICT en digitaal talent alleen maar toe. Om aan de groeiende vraag naar digitalisering, is alleen het aantrekken en behouden van nieuw ICT‐talent vanuit het regionale onderwijs noodzakelijk. Middels de Digitale Werkplaats West‐Brabant worden studenten al tijdens hun studie betrokken bij de digitaliseringsvraagstukken in de praktijk en krijgen mkb‐bedrijven de kans om de eerste stappen te zetten richting innovatie en digitalisering. Onder de titel “Hub voor Vernieuwend Ondernemerschap” heeft regio West‐Brabant de kernambitie om haar bedrijven in een vernieuwingsmodus te krijgen. De provincie Noord‐Brabant zet met de Uitvoeringsagenda Data‐economie, de digitaliseringsagenda en de actielijnen uit Smart Data Brabant in op meer kennisdeling, innovatieslagkracht bij ondernemers en het aanscherpen van de ICT‐competenties van medewerkers en bedrijf. Ontwikkeling op het gebied van data‐analyse, automatisering en online marketing en sales dragen hier stevig aan bij. De Digitale Werkplaats West‐Brabant biedt kansen voor het mkb om toekomstbestendiger en productiever te zijn. Het samenbrengen van onderwijs en mkb rond het thema digitalisering is een cruciaal instrument. Via relevante praktijkopdrachten komen studenten in aanraking met potentiële werkgevers en doen zij ervaring op in de praktijk. Dankzij de Digitale Werkplaats West‐Brabant kunnen duurzame verbindingen tussen het regionale bedrijfsleven en het onderwijs ontstaan. De werkplaats draagt bij aan het behouden van IT‐talent in de regio en vergroot de hoeveelheid praktijkgericht onderwijs. Aansluitend op het beleid van de deelnemende onderwijsinstellingen draagt de Digitale Werkplaats West‐Brabant bij aan het versterken van de samenwerking tussen het regionale mbo en hbo en draagt de Digitale Werkplaats West‐Brabant bij aan Sustainable Development Goals 8 (eerlijk werk en economische groei) en 17 (partnerschap om de doelen te bereiken). De doelgroep van de Digitale Werkplaats West‐Brabant is het innovatievolgende mkb met 2‐50 medewerkers. Concreet wil de Digitale Werkplaats West‐Brabant de volgende kwantitatieve doelen bereiken in de looptijd van het programma (3 jaar): 1. Bereiken van 3000 mkb‐bedrijven via alle kanalen en activiteiten van de werkplaats, waarvan 2400 bedrijven via sociale media en de website en 600 bedrijven die deelnemen aan kennissessies en digitale sprints 2. Betrekken van 300 mkb‐ers voor het doen van digitale sprints 3. Bereiken van 1950 studenten in samenwerking met het mkb 4. Betrekken van 900 studenten bij het doen van digitale sprints Digitale Werkplaats West‐Brabant is een breed regionaal gedragen initiatief ondersteund door Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Curio Onderwijsgroep West‐Brabant, gemeente Breda, provincie Noord‐Brabant, Rabobank West‐Brabant Noord, REWIN West‐Brabant, VNO‐NCW Brabant Zeeland, MKB West‐Brabant, NAC Breda, Regio West‐Brabant en Logistic Community Brabant. Ook is reeds contact gelegd met een breed netwerk van verschillende bedrijvenkringen en bedrijvenverenigingen uit de regio West‐Brabant, die allen hun medewerking hebben toegezegd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.