Digitale zorg tenzij... | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale zorg tenzij...

Doel:

Het verankeren van de visie 'Digitale zorg tenzij…', in het denken en doen van de medewerkers om op deze manier te bewerkstelligen dat digitale producten zoals beeldzorg en Medido onderdeel worden van het zorgaanbod.

Door middel van drie halfjaarlijkse bijeenkomsten onder leiding van een projectleider met key-users ICT (V&V teams en specialistische teams), afvaardiging WV per unit, een e-health functionaris, UL en adviseur bedrijfsvoering de ideeën ophalen hoe de visie 'Digitale zorg tenzij…' in het denken en doen van medewerkers te verankeren is. De gekozen ideeën uitwerken en uitvoeren.
Ontwikkelen en vaststellen van een strategie beeldzorg middels brainstormsessies. Deze strategie uitwerken vormgeven en implementeren bij alle teams.
De e-health functionaris bezoekt alle teams bij herhaling, om in gezamenlijkheid de mogelijkheden voor de inzet en opschaling van zowel de medicijndispenser als ook beeldzorg voor de cliënten binnen het team te bespreken en ondersteunen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.