Digitale zorg thuis opschalen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Digitale zorg thuis opschalen

Stichting Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA) gaat in dit project de e-health toepassing Compaan in twee jaar opschalen voor 161 cliënten thuiszorg (momenteel zijn 47 Companen in omloop). Dit betekent een extra opschaling met 114 nieuwe Compaansystemen voor beeldzorg.

In het bijzonder richt ZHGA zich hierbij op de cliënten die de transfer maken van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) naar de thuiszorg. De werkprocessen rondom zorgverlening met Compaan worden beter ingebed in de organisatie. Tevens gaat ZHGA de adaptatiegraad bij de zorgprofessionals verhogen door betere introductie en ondersteuning te bieden bij zorgverlening met de Compaan. Hiertoe richt ZHGA zich o.a. op het beter uitrusten van het Team Digitale Zorg en van de Digi-doeners. Ook wordt een extra externe digicoach ingezet. Met de Compaan gaat ZHGA ook het transferproces van GRZ naar de wijkzorg efficiënter inregelen. Daar ZHGA meer besparingen ziet bij het gebruik van Compaan voor deze doelgroep, gaat ZHGA een businesscase uitwerken en toetsen. Uiteindelijk wil ZHGA samen met partner zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid bereiken dat ook voor deze domeinoverstijgende variant afspraken worden gemaakt voor duurzame bekostiging.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.