Directe Adsorptie met Cadans uit Complexe Stromen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Directe Adsorptie met Cadans uit Complexe Stromen

Doel:
Samenvatting
Om hoogwaardige componenten uit AGRO/FOOD stromen te winnen is CADANS een veelbelovende nieuwe technologie. CADANS maakt het mogelijk tot 70% energie, 80% op verbruiksmiddelen (hars) en 15-50% op kostprijs te besparen. Cadans maakt het mogelijk om reststromen te verwaarden en nieuwe producten te ontwikkelen en de BioBased industrie te versnellen.

Korte omschrijving:
Omschrijving
Concrete industriële cases worden uitvoerig getest om de robuustheid en opschaling te onderzoeken. Om zo tot het beste procesconcept te komen, de kosten en besparingen vast te stellen en de investering te bepalen. De industriële partijen hebben hierbij een reële vraag, waarbij huidige technologieën tekort schieten.
Afhankelijk van de resultaten wordt een proces ontwerp gemaakt voor de specifieke case en een investering- en productiekosten berekening gemaakt. Deze testen en berekeningen worden uitgevoerd door Bodec in de Faciliteiten van Bodec. Vanzelfsprekend in nauwe samenspraak met de industriële partijen.
De duurtesten geven een goed beeld van de haalbaarheid van de technologie in een industriële omgeving. Afhankelijk van de uitkomsten kan gekozen worden voor een continue- of semicontinue proces. Dit zal een afweging zijn tussen investering en proceskosten, de industriële situatie en de producteigenschappen.
Vervolgens wordt gekeken hoe de technologie vermarkt gaat worden.


Aanleiding:
Aanleiding
Om economisch waardevolle stoffen te winnen uit visceuze vervuilde agrofood stromen is innovatieve scheiding nodig. In de roadmap van ISPT is Cadans als veelbelovende technologie geëvalueerd. Een pilot is ontworpen, die in dit project uitvoerig wordt getest op drie industriële stromen voor opschaling naar industriële toepassing en economische haalbaarheid.

Resultaat:
Resultaten van het project:
• Validatie rapport energieverbruik, kostenoverzicht, proces ontwerp en opschalingcondities voor drie industriële stromen.
• Benchmark tov bestaande systemen voor industriële processen.
• Referentie casus om de technologie te promoten.
• Voltooide disseminatie acties met bijbehorend materiaal om Cadans onder de aandacht van de industrie te brengen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.